Tagged: агресия

Кабала 12: Болест или развитие

Болест на растежа През 1987 година членовете на комитета на Американската психиатрична асоциация с общо гласуване признаха съществуването на ново психично заболяване – СДВХ (или ADHD), известно като синдром на хиперактивността.