21 ОТКРИТА СЕСИЯ НА БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА АСОЦИАЦИЯ – ЧИКАГО

Каним Ви на ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТКРИТА СЕСИЯ НА БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА АСОЦИАЦИЯ
Неделя, 12 октомври 2014

БПЦ „Свети Иван Рилски – Чудотворец“, 5944 W. Cullom ave., Chicago, IL 60634

Спонсори: Симпатизанти на БАА
Патрон на Фестивала – Петър Стаматов

Мисията на Фестивала е да представи водещи институции и личности пред българската общност в Чикаго и да подпомогне развитието на български продукти и практики в САЩ.

ПРОГРАМА

(Актуализация 29.09.2014.Молим, следете развитието на програмата нa www.EuroChicago.com)

14:00. Дискусионно фоайе. Регистрация;

14:15. Пресконференция за медиите в Чикаго;

14:30. Въведение в технологията на Сесията – Петранка Стаматова, Вицепрезидент на БАА;

14:35. Традициите на Фестивала – Никола Чаракчиев, Секретар на БАА;

14:40. Откриване на Фестивала – Цветелина Бойновска, Президент на БАА;

14:45. Панел първи – Представяне на български институции, компании, личности;
Представяне на „Фестивал Верея“;
Представяне на „Приключения в изкуството“ и други;

15:00. Панел втори – Актуални теми, вълнуващи българската общност:
Стратегия за българите в чужбина. Обществени съвети, Петър Стаматов;
Информация за презентация на книгата “Чикаго – българският град”, Динко Динев;
Новини от Сдружение “Български музей в Чикаго”, Елена Табакова;
Как Ви се отразява здравословно….липсата на професионален преводач? К. Калчева;

15:30. Панел трети – „Чикагска гордост“;
           Представяне на деца и младежи от български институции и неделни училища в Чикаго;
            Забавна шоу програма на участниците във Фестивала;

17:00. Панел четвърти -„Награден форум–есен 2014”.Фестивали, организирани от Клуб „Верея“;

17:05. Закриване на сесията. Ще Ви очакваме на „Български дни в Чикаго – 2015”.
Коктейл с участието на български ресторанти и магазини.

BAA

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...