СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКИ МУЗЕЙ – ЧИКАГО“

Сдружението с идеална цел “Български Музей-Чикаго“ е основано през 2008 година по идея на Елена Попниколова-Табакова – етнолог. Учредителите са изявени музейни специалисти, реставратори и научни работници- Илина Сиракова,Д-р. Диляна Иванова,Стоян Вълков, Даринка Захариев и др.

Дейността  на Сдружението  е съсредоточена предимно към събиране, съхраняване и популяризиране на българските традиционна материална и духовна култура с цел подпомагане интеграцията сред американското общество.
Сдружението “Български Музей – Чикаго“ притежава следните дарителски колекции:

– ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ НОСИИ ОТ КРАЯ НА 19 И НАЧАЛОТО НА 20 ВЕК.

– ТЪКАНИ, ПЕШКИРИ, БРОДЕРИИ – 20 ВЕК.

– ОБРЕДНИ ХЛЯБОВЕ – 19-20 ВЕК.

– ЧУЖДЕСТРАННО ИЗКУСТВО – ВКЛЮЧИТЕЛНО ГРАДСКИ ОБЛЕКЛА, АКСЕСОАРИ – 19-20 ВЕК.

– КОЛЕДНИ ОРНАМЕНТИ -19-20 ВЕК И ДРУГИ

Сътрудничеството ни (за което изказваме специална благодарност) с БАА, БАЦКН, ансамбъл“Хоро“ и други има успешни изяви – Коледната изложба “Магията на обредния хляб-2006, ревю – градски облекла-2008 ,Великденски конкурс за писани яйца“ – 2009. Новия проект, разработен от Кина Бъговска – „150 години след Алеко“ – 2013 година, поставя интересни предизвикателства пред  всички нас.

1 юни 2013 г

БАА – втори етап (2013-2022) от развитие на българската общност в Чикаго

„Българската имиграция – синтезатор на ценности“

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...