Бизнесът и медиите в схватка с икономическата криза

По време на втория ден от Осмата световна среща на българските медии в Букурещ бяха дискутирани теми за променящия се образ на българската журналистика, както и на медийния пазар в следствие на икономическата криза, навлизането на нови медийни технологии, глобализация и дигитализация на медийния пазар. Разисквани бяха въпроси като неуредения статут на политическата реклама, манипулативна журналистика, липса на ТВ трибуна за българския бизнес, социалния образ на бизнеса в медиите.

От изказванията на бизнес представителите на срещата стана ясно, че българският бизнес иска да бъде социално отговорен и да се показва неговото човешко лице в медиите, защото това възпитава и спомага за изграждане на бранд. Отправен бе апел медиите да работят за разпространение на позитивната новина за българския бизнес, да се помогне той да излезе на международния пазар.

От друга страна медиите все повече разчитат на рекламата като източник на финансиране и се интересуват живо от контакти с бизнес производители. Затова бе предложено да се участва активно в изграждане на онлайн база данни с информация за българските медии по света (контакти, тираж, област на разпространие), която да бъде достъпна за бизнеси, интересуващи се да рекламират сред българските общности по света. Мария Спасова (GRReporter, Гърция) сподели своя опит как успешно българските медии по света могат да разширят своята аудитория.

Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов представи България като туристическа дестинация пред румънската и българска публика. Своя бизнес рекламираха и туристически фирми от България.

Асоциацията на телевизионните продуценти сподели своето виждане за настоящото състояние на телевизионния медиен пазар, за завишената продукция и качество на българските ТВ сериали, за това, че публицистиката отстъпва място на шоу програми, както и виждането, че бъдещето принадлежи на инфотейнмънта. Изтъкната бе ролята на медиите за оформяне на колективното съзнание, позитивни чувства и нагласа.

Дискутирани бяха и темите за свободата на словото, за гражданската отговорност на журналистиката; за начините да се осигури финансиране, което да подпомага независимостта на медиите; за липсата на гилдийна самозащита и недействащ Съюз на българските журналисти. Излезе предложение да се създаде нова организация, която да защитава правата на журналистите и издигa престижа на професията.

Денят приключи с премиера на филма „Миграцията на паламуда” – режисьор Людмил Тодоров.

Start BG

 

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...