Чикаго прави бизнес с България и нашите съседи

Материалите подготви Климент ВЕЛИЧКОВ

През втората половина на април в Чикаго се състоя икономически форум в твърде интересен формат. Уникалната по своята същност обществена организация на стопански експерти, бизнесмени, юристи и финансисти Американско-Югоизточно-Европейска търговска камара, спонсорирана от втората по големина в света адвокатска кантора – Baker & McKenzie /3900 адвокати в 39 държави, говорещи 75 езика/ проведе симпозиум, на който представители на България, Босна и Херцеговина, Македония, Сърбия, Румъния, Турция и Хърватска представиха пред бизнеса в щата Илинойс и специално в Чикаго възможностите за инвестиции и стопанска дейност в съответния регион на Европа. 

Част от аудиторията  на форумаГолемият успех на инициативата заслужава да се популяризира и привлече вниманието на съответните български стопански, търговски, икономицески, финансови и юридически фактори. „Който търси верните пътища – Той може и да ги открие” беше мотото на тази оптимистична среща. Какво стана и какво казаха някои от присъствуващите?


Валентин Дончев,
Генерален консул на Република България в Чикаго

Генералният консул на Република България в Чикаго Валентин ДончевМеждународният симпозиум “Бизнес и инвестиционни възможности в Югоизточна Европа”, на който седем страни представиха своите възможности пред американския бизнес в щата Илинойс  и Чикаго, бележи един оптимистичен  успех и прави чест на  организаторите и  участниците в него. Участието на България за нас е още по-радостно. А доброто представяне, и то в синхрон между страната и българската общност в САЩ, са още един добър показател. Досега  подобни бизнес представяния, организирани от Американско-Югоизточно-Европейската търговска камара в Чикаго, в която членуват и български бизнесмени, се реализираха от отделни страни. За пръв път държави от региона го правят заедно и ефектът пролича почти веднага.  В залата имаше представители на американските бизнес  среди  дошли с определен интерес. И те не бяха малко.     

Нашето участие сякаш бе най-удачно. Имахме експертно представяне в лицето на специален пратеник от страната – юристката от адвокатска кантора  „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков” –  Виолета Кунце. Тя излезе с много добра платформа и конкретни неща. Това бяха много успешни стъпки за популяризиране  възможнаостите на България.
Сега ни предстои, заедно с търговския представител на България в Посолството ни във Вашингтон, да организираме и специално представяне на инвестиционните възможности на България. Вероятно ще бъде използувана и някоя визита на български бизнесмени, юристи или политици.

Пред нас стои задачата за обмен на информация  с американския бизнес  – повече, конкретна и оптимално полезна. Да, това беше много полезен форум. На него проличаха и преимуществата на България и Румъния като част от Европейския съюз.


AmSECC

В средата на април т. г. Американско-Югоизточно-Европейската  търговска камара (AmSECC), в много продуктивно партньорство със световно известната адвокатска кантора „Бейкър & McKenzie” бе домакин на едно уникално събитие – Международният симпозиум “Бизнес и инвестиционни възможности в Югоизточна Европа”.  Представители на седем страни от Югоизточна Европа обсъдиха възможностите за бизнес и инвестиции в региона по отношение на техните страни. Чикаго

От българска страна взеха участие:
Н. Пр. Валентин Дончев, генерален консул на Република България в Чикаго
 Адвокат г-жа Виолета Кунце, съдружник в адвокатската кантора „Джингов, Гугински, Кючуков & Величков “, София,
Г-н Димитър Чалъков, член на Съвета на директорите на  Американско-Югоизточно-Европейската  търговска камара в Чикаго.
Журналистът Климент Величков, член на АИПС, бе представител на в. „България Сега” от българската преса в САЩ.
 
Главните представители на останалите шест участвуващи страни бяха:
 Н. Пр. Eldin Kajevic, генерален консул на Босна и Херцеговина в Чикаго
 Н. Пр. Rene Grah, генерален консул на Република Хърватия в Чикаго
 Н. Пр. Йовица Палашевски, генерален консул на Република Македония в Чикаго
 Г-н Gаbriel Dutu, консул на икономиката на Румъния в Чикаго
 Г-н Зоран Голубович, заместник на генералния консул на Република Сърбия в Чикаго
 Г-н Salih Kandas, началник на Отдела за търговски и икономически специалисти  в Търговския офис на  Генералното консулство на Турската република в Чикаго.

Встъпителните  думи бяха предоставени на г-н Филип Suse – управляващ съдружник на адвокатската кантора  Бейкър & McKenzie – Чикаго офис;

Приветствие поднесоха г-жа Мери Робъртс, зам.-директор на Илинойския Департамент за икономика, търговия и инвестиции, г-н Леонард Скот, AmSECC. Г-н Артър Джордж, съдружник в  Бейкър & McKenzie, беше модератор на събитието.  
Присъстваха над 100 души.


Димитър Чалъков

Димитър ЧалъковДимитър Чалъков, член на Съвета на директорите на  Американско-Югоизточно-Европейската  търговска камара, работи повече от 15 години в областта на информационните технологии, най-вече в разработката на софтуер и аутосорсинга. През този период той е ръководител на разрлични екипи с мултинационален състав, специалист, разработчик, консултант и предприемач в Европа и САЩ. Неговите широки възможности му позволяват да създаде добри международни връзки  и висок авторитет в областта на създаването на нови продукти и иновациите. Участвувал е в изграждането на проекти в областта на далекосъобщенията, а също и при разработването и конструирането на продукти в различни други области. За последните няколко години направи много за създаването на добри връзки и партньорски отношения между компании от Източна Европа и САЩ, както и при предоставянто на софтуерни консултантски услуги. Има магистърска степен по компютърно инженерство от Техническия университет в София. Димитър Чалъков членува и в Българо-Американската асоциация – Чикаго и осъществява с това много полезни контакти между българската и другите общности в Илинойс. Неговите широкоспектърни умения му позволяват да се занимава и с комплексни системи, ориентирани към търсенето на нефт и газ. Работил е и за Моторола. Член е на Illinois Technology Association /ITA/.

Няколко въпроса и отговорите им от Димитър Чалъков:

Въпрос: Какво е общото Ви впечатление от организацията и работата на този първи по рода си бизнес форум в Чикаго, при който активната роля се падна на етническите общности от страните в Югоизточна Европа живеещи в САЩ и американския бизнес?

Отговор: Срещата беше много добре организирана. Baker & McKenzie са специалисти по подготовката и провеждането на такива форуми и се постараха, защото това  спомага за привличането на нови клиенти. Затова и ни предоставиха своите зали и офиси, които се намират в една от най-представителните сгради на Чикаго, на едно от най-популярните места в Даун Таун, със страхотна гледка към парка и езерото.

Въпрос: Бяха ли убедителни представителите на участвуващите страни, които говориха за инвестиционни възможности?  

Отговор: Да, фактите и изводите бяха  добре подбрани  и убедително поднесени със съответните примери, обобщения, диаграми и пр. Но възможнвостите за инвестиране са различни.Турция, например, е с най-голяма площ и население. Хърватия исторически е тясно свързана с Австрия и Германия. Останалите са сравнително  малки страни и с еднакви възможности. България и Румъния, обаче,  сега имат предимството, че са членки на Европейския съюз, което дава на инвеститорите по-голямо спокойствие за тяхната стабилност.

Въпрос: Изненада ли Ви нещо от от икономическата картина в България и съседните страни?

Отговор: От това, което чухме прави впечатление, че България е имала до 2008 година доста чуждестранни инвеститори. Защото сравнявайки  постъпилите у нас като директни външни инвестиции $9.2 милиарда с тези в 10 пъти по-голямата по население Турция /$18 милиарда/ и Румъния – с три пъти повече жители /$13 милиарда/, виждаме, че e имало у нас нещо привлекателно. Но сега, както подчерта Виолета, тези инвестиции са намаляли драстично, което показва, че част от тях са били, може би, спекулативни покрй недвижимите имоти.

Въпрос: Понрави ли Ви се нашта представителка, същността на изнесеното, нейната ерудиция и компетентност?

Отговор: Виолета Кунце, според мене, се представи много добре.Тя е високо ерудиран специалист, добре запозната с правната страна на бизнес-инвестициите в България. Английският й беше много добър. Присъствие й бе осигурено по заявка на Baker & McKenzie и затова нейната презентация не беше  фокусирана директно върху инвестиционния и бизнес климат в България, както при другите страни, а повече върху правните аспекти на бизнеса в района.

Въпрос: Какви са възможностите за интегриране дейността на чикагските етнически обществени организации като Американската и Югоизточно-Европейска търговска камара, Българо-Американската  асоциация, Българо-Американският  център за духовно и културно наследство и пр. със съответните бизнеси  на страните и САЩ?

Отговор: Има добри възможности за интегриране на организации като AMSECC, BAA и други в Чикагската бизнес-среда. Светът става все по-глобализиран и компаниите трескаво търсят местата, където биха имали най-добри перспективи в бизнеса си.  И такива организации, като AMSECC, помагат за по-доброто опознаване на съответния район, в случая Югоизточна Европа. Помагат за опознаване и на особеностите както на бизнеса, така и в културно отношение. И благодарение на товапредприемчивите хора  могат да взимат по-верни  решения за бъдещия си бизнес. Търсенето и желанието за по-висока конкурентоспособност изисква това и дейността на нашата организация допринася за общия успех – и при САЩ и при нашите страни от Югоизтока на Европа.


Виолета Кунце

Това са хората, които представиха своите страни. Третата в дясно е Виолета КунцеМного добре представи възможностите и особеностите на българската икономика и правните въпроси, свързани с нея специално пристигналата за събитието адвокат Виолета Кунце. Тя е съдржник в българаската  адвокатска кантора Джингов, Гугински, Кючуков и Величков,
една от най-популярните в  България. Учила е право и е практикувала у нас, в Щатите, в Англия.

–  Кантората е основана през 1994 г. – казва Кунце. – Аз постъпих през 1997. Бяхме 7 адвоката. Сега сме 52-ма. Фирмата предлага правни и консултантски услуги на големи български и чуждестранни компании.

Нашата сънародничка е управител на фирмения филиал във Фракфурт.  Дели месеца на две – по равно за Германия и България.

–  През периода 1997 – 2005 работехме по  приватизационни сделки – казва Кунц .  – Те привличаха сериозни инвеститори. Сега, при  финансовата  криза, работата се промени. Но винаги ще има интерес към енергатика,  информационни технологии , химия, фармацевтика, храни.

Как изглежда симпозиумът в нейните очи?

–  Тук имах трудната задача да представя възможностите на България от правна гледна точка. Срещата бе интересна. Присъствуваха американски компании, които  получиха основна информация за държави и бизнеси. В какво може да се правят инвестиции?  В акции или дялове от български  дружества, производство, услуги,  във финансиране на  българско дружество,  разработване находища…  
Присъствието на адвокат Виолета Кунце на симпозиума в Чикаго не е никак случайно. Като спонсор на събитието беше я поканила американската фирма Baker & McKenzie, която си партнира в много случаи с българските си колеги.  И що за фирма са американците?


Baker & McKenzie

Chicago Prudential – сградата с офисите и залите на Baker & McKenzie, където се състоя симпозиумътДвамина възпитаника на университетските правни факултети в Чикаго – Ръсел Бейкър и Джон Маккензи създават през 1949 г. в нашия град  фирма, която за шейсет години се превръща в уникален гигант в света на правото. Сега в нея работят 3 900 адвокати в 70 офиса пръснати из 39 страни по  планетата. Те са като жива илюстрация на библейските прендстави, които имаме за Вавилон. Адвокатите им са от 60 страни и говорят 75 езика. Global Law Firm Baker & McKenzie имат повече адвокати, отколкото всички други конкуренти в градове като Ню Йорк, Лондон, Хонг Конг и Токио. Те са и сред първите, които проникват с канторите си зад „Желязната завеса”. Фирмата е известна като място, където полагат изключително много грижи за обучението и специализацията на своите кадри. Много от най-добрите адвокати по света са се излюпили в това гнездо. Сред тях е и Кристин Лагард – сега министър на финансиите в кабинета на Саркози в Париж. Лагард  съчетава френския финес и дипломатичност с американската пробивност и прямота. „Стискай зъби и се усмихвай” е нейният девиз, който я калява още в „спортния й период” – по времето  на безмилостните и безкрайни  тренировки в  плувния басейн. Тя е национална състезателка по синхронно плуване.

После Лагард  редовно присъствува в челото на световните класации за най-влиятелните жени по света.  Нейният стаж в Чикаго, точно на това място, където се състоя семинара за който си говорим, в зданието на Пруденшъл Плаза, където са офисите на „Бейкър и Маккензи”, я изхвърля високо – както сред звездните финансисти,  така и сред  политиците от световен ранг.  През 1999 г. тя е първата жена – председател на Изпълнителния комитет на фирмата в Чикаго и управлява  60 кантори в 35 държави по света с 2 400 сътрудници. Докато е там Лагард увеличава печалбите на компанията с 30 процента.  Като министър на финансиите във Франция тя смая всички. Нейните оригинални, но и комплексни и разумни, антикризисни мерки  сведоха до минимум свиването на френската икономика  и й спечелиха титлата „Най-добър финансов министър на Еврозоната”


Игор  Джoканович

Игор  ДжокановичПрезидентът на Американско-Югоизточно-Европейската търговска камара Игор Джоканович казва: „Мисията на чикагската  организация AmSECC  е да стимулира икономическото развитие и културен обмен  между  САЩ и страните от Югоизточна Европа чрез организиране на повече контакти и създаване на значими и постоянни връзки между страните от този част на Европа и САЩ.  Ние се стараем да постигнем това чрез  създаване на повече лични контакти между бизнес-средите, разработка на различни проекти, събиране на актуална информация и нейното разпространение, насърчаване на преките чуждестранни инвестиции и експортно-импортни отношения, създаване по-добри възможности за бизнес межде  различните общности в Америка.  

Благодаря за подкрепата на всички ви, дошли на семинара “Бизнес и инвестиционни възможности в Югоизточна Европа”, който организирахме в партньрство с адвокатската кантора „Бейкър и Макензи”! Първите отзиви, които получихме, са много положителни. В думите на мнозина даже се прокрадва мисълта, че много закъсняхме. Ще продължим да предоставяме специфични възможности и проекти на страните от Европейския Югоизток , на американските компании и инвеститори.

Igor Jokanovic, M.B.A., председател, учредител
AMERICAN SOUTHEAST EUROPE CHAMBER OF COMMERCE

 

Климент Величков

Спортен журналист, главен редактор и издател на вестници в България и САЩ.

You may also like...