2010 – преброяване в САЩ

Съединените щати са страната, в която расовият и етнически състав на населението се променя най-бързо в света. Най-новото преброяване на населението предстои през април 2010 година и то със сигурност още веднаж ще потвърди това.

Бюрото за преброяване населението в САЩ държи особено много това да стане коректно и точно, защото от резултата зависи много.  Данните ще формират до голяма степен финансовата политика на държавата към отделните щати и райони.  Всяка година в САЩ се разпределя огромната сума от 400 милиарда долара  за различните федерални фондове, осигуряващи социалните програми в страната.  Районите с повече население – получават повече. Данните ще позволят да се установи къде трябва да се строят  медицински учраждения, домове за възрастни, училища, полицейски участъ;ци, нови пътища и пр.  Ето защо и всеки гражданин на страната трябва да осъзнае и участвува в предстоящото преброяване. За да се подпомогнат хора, които недостатъчно се справят с английски език, на много места ще се установят Центрове за попълване на данните. Двуезичните служители в тези центрове ще подпомаган нуждаещите се при отговорите на въпросите на английски език. Тези анкети ще се изпращат по пощата. 

Предвиждаа се също така  и при позвъняване по безплатен телефон желаещите да получат бланки за анкетата, написани на техния език.  Специални служители, говорещи на съответния език, ще посещават етническите квартали. Те ще отиват при нуждаещите се от конкретна помощ в техните домове, където ще попълват данните в анкетния лист. Очаква се и съдействието на етническите обществени организации, църкви, клубаве и пр. Всички необходими сведения и бланки ще могат да се получат и от сайта  www.2010census.gov

 

Анкетната карта за преброяването в САЩ през 2010 г. е най-късата от всички досега.  Състои се само от 10 въпроса, сред които – пол, дата на раждане, възраст, етнически произход, собствено жилище или под наем… Отсъствуват въпроси за емиграционния статут, сошъл секюрити номер, политическа и религиозна принадлежност… Всички данни са строго секретни и ще се използуват само за статистически цели, няма да бъдат оповестявани в нито една служба, федерално агентство или на странично лице. 

Старт Чикаго   

Климент Величков

Спортен журналист, главен редактор и издател на вестници в България и САЩ.

You may also like...