15 декември 2008 г.
С ЕНЕРГИЯТА ЖИВОТЪТ Е ПРЕКРАСЕН
Интервю с
Павлин ПОПОВСКИ, PHD, EOM
REIKI MASTER AND TEACHER

Господин Поповски,
За нас е удоволствие да Ви видим отново на страниците на нашето издание!
Необичайната по своята тема и изложение поредица от Ваши материали, която поместихме в предишни броеве, предизвика осезаем интерес у нашите читатели. Без съмнение - живеем в екстремно време, при екстремна икономика и силно разклатено обществено доверие и морал. Енергията - лечител като че е част от спасението, на което се надяваме.
Но само физическите страдания и болести ли са подвластни на Вашето умение? Не страда ли сега човечеството много по-тежко от своята морална проказа, която пълзи от континент на континент? По опасни от злокачествените тумори за хората не са ли техните пороци и морална деградация - алчност, властолюбие, арогантност, безпардонност, насилие, лъжа, измама, криминалните грабежи, убийства, садизъм, наркозависимост, мързел или по-точно - отвращение от труд и любов към ненаситни удоволствия? Може ли енергията да надвие, или поне смали, пораженията от всичко това?

- Да, енергията може да въздействува и върху този вид инвалидност, който се развива в обществото.
Силата й е оставена от Бога на хората. Те могат да въздействуват помежду си при техния живот на Земята, при съответните характеристики на взаимоотношения в историческото време, в което са се появили.
Различните елементи, които споменахте като човешки несъвършенства, са състояния при различни индивиди. Ние определяме, че някой е добър или лош според нашата индивидуална оценка за него, която е на базата на нашите критерии за притежание на човешки ценности. Ценностна система е наша, индивидуална, или на определен кръг от хора. Често зависи от преценките и разбиранията, характерни за социалната група към която принадлежим.
Какво прави енергията за да подобрява хората? Тя може да бъде отправена към персонажи, които да бъдат насочени духовно към доброта и любов. Ако нивото на доброта у някого е примерно 40 процента, с енергията можем да му помогнем да стигне до 90 процента и пр.
Колкото и да е сложна системата на създадени човешки порядки и различните религии да са се опитвали да обяснят какво е Бог по своему, защо ни е създал и какво трябва да правим, на всичките тези въпроси може да се отговори с това, че Бог ни е създал по негов образ и подобие и целта ни е да увеличаваме притежаваните добродетели, духовно да се извисяваме, да бъдем все повече изпълнени с любов и доброта към всичко и към всеки. И ако това успеем да направим - и ние се превръщаме в богове. Това е целта: любов, доброта и ние също да станем богове. Енергията, която лекува и прави хората по-добри, е енергия за любов.

Много пъти ми се е случвало хора да ме молят за помощ. Винаги съм успявал. Идва някой ден при мен човек и разказва за себе си или за ставащото при негови роднини или познати - влошени отношения, нетърпимост помежду им, колкото и да търсят - няма изход! Но ето, че такъв изход се намира. С поток от енергия, насочен към единия или към двамата от разделените или дори враждуващи помежду си хора, с искане от Бога за мир и любов, тяхната взаимна привързаност се възвръща, доверието помежду им се възстановява, съвместният им щастлив живот продължава. Често пъти това се получава и с един сеанс. Понякога и самите страдащи не знаят, че за отстраняването на злото някой им е въздействувал. При мен са били техни познати, разказали са ми как стоят нещата и аз съм насочил енергията, която лекува. При тях се връща щастието. И на мен ми е приятно да го наблюдавам отстрани. Това пък е част от моето щастие...

- Дали нашият Спасител Иисус Христос е познавал тази енергия? И, като Син Божии, не е ли имал у себе си и тази велика сила в земния Си път?

- Тази тема винаги е занимавала богослови, историци, теоретици, учени. И тя като че получи достоен отговор миналата година, когато се появи един много сериозно поставен филм на Института по християнство в Йерусалим. Това е документален филм и представлява синтез от работата и достиженията на 30-годишния труд на 5000 души научни работници, които детайлно изследваха живота на Христа. С показаното и разказаното те задоволиха моето изострено наблюдение и търсене на истината и аз съм спокоен. Много от това, което бе казано във филма, не се споменаваше до тогава. Става дума и за някои подробности за семейството на Христос, неговата съпруга, деца родители и родственици. Изобилието на тази информация сложи край на лутанията.
Сигурен съм, че Христос е познавал и ползувал тази енергия. Не се ангажирам да говоря какво е усещал по време на беседите и изясняване на новата религия, но едно е сигурно - че предлаганите от него за всички нас добродетели и любов Той ги е получил от Бога. И те продължават да са главната посока на желаното наше развитие.

- Ако човек не вярва или се колебае като Тома - неверни или Хамлет, и въпреки това “опита” енергийното лечение, ще му подейства ли то? Или помага само на вярващите в него?

Да, човек може да се колебае, да не вярва, че съществува такава космическа енергия, която се управлява от определени хора и която лекува, но това не оказва влияние на резултата. Няма значение какво мислим, каква е нашата религиозна ориентираност - енергията въздействува върху тъканта и се създава феноменален процес. Богатството и възможностите на този процес все още ще изясняваме и допълваме. Докато един ден напълно разберем какво и как може да се постигне с тези енергийни сили и как може човешкото тяло, подчинено на различни биологични и биохимични процеси, все пак да се възстановява толкова бързо.

- Разбрахме, че разстоянието, на което е отделен от Вас човекът, комуто въздействувате, не е от значение. Може да е и на Луната... Но какво става на другия полюс - има ли значение от къде Вие направлявате енергията? Нали има места, наричани дори “свещени”, където като че чудодейни сили сами помагат на страдащия. А на Филипините има цял Институт от лечители, които безкръвно и без инструменти, само със шепите си, проникват в човешкото тяло и отстраняват от него тумори или лекуват болните органи там... но това могат да сторят само в прочутата със своята тайнствена енергия долина недалече от Манила...

- За да бъде енергията максимално продуктивна необходимо е поне 50 процента от заобикалящите ме хора да имат добро мислене. Има хора с лошо мислене, готови са да спорят, да нападат постоянно околните си, да намират във всичко лошото. Когато има голяма концентрация на лошотия - лечението не е така ефективно.
По отношение на околната среда - винаги съм работил добре навсякъде. Не трябва само да съм крайно преуморен. Не е необходимо аз да отивам на някакъв мой Олимп и от там да лекувам. Може да съм в парка, да седя на една пейка - няма значение.
Всичко това ме навежда на мисълта, че умствената енергия, която всички притежават, както подхвърли и Силвия Браун, е невероятна по своята мощ. Да, ние не знаем колко много сила има в нашето мислене!
И тъй като с мислите се управляват различни взаимоотношения, правил съм проби и наблюдения, някои от които се оказаха много интересни и необикновени. Например, ако държим запалена клечка кибрит, ние можем да угасим винаги пламъка, който е при нас. Но ако някой, когото лекувам успешно от разстояние, държи такава запалена клечка и аз се опитам да я угася - не се получава. Оказва се, че тази енергия не може да направи това. Фактите, че в различни държави, при посещението на извънземни, има данни за спиране на електроенергията в цели райони, за спиране дори на двигатели при танковите бригади в Русия и пр. се касае за друг вид енергия.

- Има ли способност енергията да се намесва успешно и при психичните заболявания? Или при такива състояния като чувство на болка, например?

- Психиката на човека е твърде просторна тема и трябва добре да се прецизира за какво точно става дума.
Разбира се, че енергията, която лекува има своето въздействие и при психопроблемите у човека. Както и при болковите усещания, дори, за които споменахте. Като илюстрация може да послужи разказът на известен американски кардиолог, присъствувал на операция в една китайска болница. След връщането си от Пекин той показа собствен филм, направен по време на хирургичните операции на негови колеги. Оказва се, че операция на 26-годишно момиче става без анестезиолози и без упойки. “Гръдният кош на момичето бе отворен, казва професорът, - работеше се върху сърцето, а тя бе в пълно съзнание и говореше! Тя даже беше способна и отговори съвсем ясно и точно на всички въпроси в интервюто по време на тази сложна операция”. Докторът беше безкрайно изненадан, че тялото на това момиче е било обезболено с енергия от разстояние...

- Какъв ще бъде икономическият ефект от навлизането на енергийното лечение в бита на хората?

- Може да си представим какъв икономически ефект ще създаде в бъдеще енергетичното лечение, ако се създадат условия разбира се, за неговото развитие. Спестяват се милиарди от поддържането на една не много ефективна, но прекалено скъпа здравна система. Ако един енерголечител излекува годишно, примерно 1000 души, което е напълно възможно, и ако средно за така излекувания при традиционната медицина пациент биха се изразходвали около 20 000 долара в повече, то икономията от дейността само на един енерголечител представлява 20 милиона долара. При създаването на учебен център, по-нататък и специална Академия за рейки-лечители, където да се издирят и привлекат дарени с възможности за енергетично лечение хора, човечеството ще реши успешно един от най-големите си въпроси и в морален и в икономически аспект. Ще се преодолее тази патова ситуация в днешната медицина - дават се все повече и повече пари за лечение, а болните и болестите не само, че не секват, а стават също все повече и повече...

- Да кажем ли на читателите и това как усмивката Ви остана без холивудски блясък?

- Да, за това как човек свиква малко по малко и постепенно с присъствието на енергийното лечение в нашия свят, което дори аз усещам при себе си, мога да дам пример лично от моя живот.
“По наследство”, както се казва, имам парадентоза. Страдащите от този недъг знаят, че това е свързано кървене на венците, болки и, разбира се, лошо самочувствие. Помолих сина ми да избере качествен лекар и той ми намери едно познато име в Даун Таун. Отидохме при него. Дори самият му кабинет излъчваше сигурност, чувстваш, че си на солидно място. Той ме прегледа и отряза: трябва да бъдат извадени всичките зъби и на тяхно място да се постави някаква специална керамика, която освен всичко друго ще придаде и холивудски блясък на бъдещите ми усмивки. Когато докторът заяви, че още сега, веднага, ще извади половината ми зъби, а за другата половина, “за съжаление” трябвало да почакаме някой и друг ден, бях вече почти припаднал на стола, но с пълната решимост да браня до последна капка кръв старите си, нехоливудски, зъби. Само че синът ми, като грижовно чедо, взе неговата страна, разбира се за мое добро, за парите няма да му мислим, и след дълго и мъчително терзание се стигна до компромисния вариант - за да не нарушим хатъра на маестрото и да не ни се разсърди - нека сега ми извади един зъб за проба, после - ще видим. Извади го виртуозно. Никакви болки! Само че като ми показа извадения зъб /зъболекарите никога не трябва да правят това!/ направо си глътнах езика от страх и погнуса - никога не съм виждал по-грозно нещо от изваден, кървящ, кътник, като че с парченца още жива плът по него!
Прибрахме се в къщи и седнах да мисля. Абе, защо аз, който имам в ръцете си лечебната енергия и с нея лекувам другите, не опитам да оправя и себе си? Съсредоточих се, взех енергиен сноп и го пуснах върху венците си. Затоплиха се, почувствах облекчение, заспах. На сутринта - никакви болки! Нито болки, нито кръвотечение - от тогава до сега. С един сеанс от 15 минути енергията бе сразила парадонтозата! Грижата ми сега е само една - когато съм в Даун Таун внимателно заобикалям отдалеч познатия кабинет, въпреки, че по този начин си останах завинаги без холивудски зъби...

- Знаете ли, че в Чикаго има икона на Света Богородица, която прави чудеса и лекува? Какво означава това?

- Много хора се нуждаят от Божията помощ и мнозина я получават. Обичам да ходя по катедрали, да се интересувам от библейски сюжети. Заглеждам се и в чудотворните икони. Има ги по всички страни и в много селища по света. Да, има чудотворна икона и в Чикаго. Хората поставят бележки зад образа, в които изписват страданието и молбата си. И мнозина след това получават наистина облекчение на болките или утеха в душата си.
Замислих се - как става това? Постепенно си уточних процеса. Оказа се много прост и разбираем. Цялото изобразително изкуство преди време се е развивало на религиозна основа. Мнозина от иконописците, създателите на религиозните сюжети, са имали достъп до Бога! И така, щом прикачиш Божията енергия към икона или картина - те стават проводник, по който нуждаещите се получават помощ от Бога.
По-късно и аз експериментирах да зареждам с лечебна енергия различни предмети от разстояние. И започнах да го правя.
Забелязах - енергията се закачва най-добре върху картини с маслена живопис. Те я задържат месеци наред. Хората, свикнали да се ползуват от благотворното й влияние, чувстват това и ми се обаждат - “ моля те, зареди ми пак картината с енергия, че се е поизпразнила...” Зареждането с енергия е процес, който се овладява постепенно. Сега съществуват над двеста проекта за зареждане на икони, картини и други предмети, които могат да се осъществят.

- Мюсюлманите нямат икони по джамиите си. Значи ли това, че Създателят ги е лишил от този начин на избавление?

- При мюсюлманите няма икони, но тяхната орнаменталистика също играе тази роля. Древните фрески, египетските йероглифи и рисунки, които се поставяли на платна дори и при мумиите, са идеални проводници на лечебната енергия и тайната на прочутите древни лечители вече не е така неразбираема, както ни се струваше. Когато гледаме тайнствените знаци и изображения по пещерите, фреските по глинени плочки или камък, разбираме, че дори първобитният човек е имал усещането, че чрез тях се сближава с Твореца. Когато виждаш изключително експресивните рисунки в пещерите на Франция усещаш, че авторите им са извършвали акт на свещенодействие, не само са рисували образи... А това как са наричали своя Бог /или богове/ - това няма значение, то ни е безкрайно познато. Достатъчно е да си помислим, че всяка дума, изразяваща едно понятие, като вода, небе, слънце и човек, е казана по хиляди различни начина при хилядите различни езици на хората по Земята.

- Накрая - за една много страшна болест - остаряването! Е, може ли да се измъкне от сканията и някой остър енергиен меч срещу нея?

- Забелязах, че когато помогнеш на хората - лицата им стават свежи, изчезват бръчките, очите се смеят, имат настроение... Някои вече осъзнават това и идват при мен дори и ако са съвсем здрави. Нещо като профилактика. “Хайде, направи ме като бебе” - шегува се добра моя позната, която преди това дълго се беше сражавала с бръчките по кожата. Истината е, че ако човек има периодично съприкосновение с енергията - той не само започва да изглежда външно с десетина години по-млад, но и удължава живота си.
Остаряването е закономерен процес. Това е умора на тъканта. Инженерите знаят, че дори металите се “уморяват”, И стоманата “старее”, могъщите мостове стават опасни... В човешкото тяло стават неизброимо число процеси - при това ден и нощ, без почивка. Самата структура на клетката, на органите остарява и ако не се поддържа - преждевременно отива към колапс. Абсолютно съм убеден, че ако се поддържаме профилактично с енергията - продължаваме с години и нашия живот. Ако хората се вслушат и в съветите на други специалисти - по здравословно хранене, за намаляване на стреса, на шума около нас, поддържана на интензивно движение, на стави и мускули чрез спорт и пр., човешкият живот и дееспособност ще надхвърлят 120 - 130 години.

- Нищо по-добро не може да се каже в заключение на Вашите думи и за оптимизмът, който струи от тях и ни дава кураж! Благодарности за всичко това!

Този разговор бе осъществен от


Климент ВЕЛИЧКОВ


Космическата енергия: Фантазията става действителност!
Павлин ПОПОВСКИ - Прозрение и открития

Както вече знаем, възможностите на енергията по отношение възстановяване здравето на човешкото тяло се реализира на всякакво разстояние. Същото може да се каже когато изпращаме определено количество в определена посока енергия до преобразувател. При направените експерименти се оказа, че енергийният поток е в състояние да произвежда електричество и да възстановява енергийни носители.
След като доказах производство на електрически ток от енергията, изведнъж стана ясно, че количеството електричество, което вече е на лице, може да бъде използувано в много широк спектър, на което бих искал да се спра по-подробно.

Количеството електричество, произведено по наше желание в резултат на мисловната ни дейност и в резултат на присъствието на космическата енергия, може да управлява всякакви апаратури, свързани с електрически ток или зависими от електрическия ток.

Какво можем да правим вече с новите възможности за управление, които са в посока мозъчно управление на енергия на разстояние, производство на електрически ток от разстояние и използване на електрическия ток за управление на всякакви апаратури, които са зависими от електрическия ток?

Управлението от разстояние ни дава огромна територия на видове услуги. Ето и примерите.
Всяко едно транспортно средство може да бъде управлявано мозъчно от човека без да се налага в колата да има кормило и педали. Тъй като движението и направляването на колата са съподчинени на мисловната дейност на човека, който седи вътре. Естественият рефлекс на водача, както досега, да управлява автомобила в определената посока, ще се извършва не с лостове и волан, а с мисъл, електрически импулс и компютърна система.

Същата логика на управление можем да възприемем и използуваме и при управлението на космически станции и ракети.
Управлението на модули, които ще кацат на съседни планети, ще се извършва изключително лесно и безпогрешно, благодарение мозъчния анализ на оператора.
Сигналът може да бъде изпращан на всякакви разстояния на най-далечни планети. Той се движи със скоростта на мисълта като управлява енергията по места, която произвеждайки електрическия сигнал, довършва цикъла на управление.

Какво можем да кажем за пътуващите в Космоса? Естествено туризмът, който им предстои, ще се извършва с помощта на тази енергия и благодарение на нея. Екип от Земята може да следи здравословното състояние на всички пътуващи в космоса и ако на някоя възрастна жена, например, която е получила подарък от внука си - билет за екскурзия около Земята или до Луната и обратно, и която усети здравен дискомфорт, тя ще бъде излекувана от Земята мигновено или за много кратко време.
Открива се възможността за пълно здравно подсигуряване на пътуващите и живеещите в Космоса.

Космическата енергията се оказа мощен ускорител на химически и биологически процеси. Тя ускорява производството на електроенергия, както и на добре познати хранители на електроенергия, каквито са акумулаторните батерии. Вече не е проблем ако сте в кола, която не може да запали, поради изтощен акумулатор, да се обадите по телефона и поискате помощ, Акумулаторът се възстановява от разстояние и колета може да стартира.
Електроенергията, получавана за домашни цели, не е необходимо да бъде вече 110 волта. Високите напрежения в разпространението на електроенергия са затова, защото колкото е по-високо напрежението в една кабелна линия - толкова по-малко са загубите по трасето на линията. Това изискване в енергетиката доведе всички държави в последните 60 години да направят енергийни прешлени до напрежение 220 000 волта, което напрежение се намалява в малките жилищни или производствени райони до 6 300, а от там до 220 или 110, както е в САЩ, като в последната фаза на разпределяне и разпръскване дължината на участъците вече не е толкова голяма, загубите са по-малки и напрежението е сравнително безопасно. Когато се приложи новото производство на електроенергия за домашно ползване ще се окаже, че най-удобното е всяка фамилия да има самостоятелно захранване от собствен източник. При тази нова техническа възможност отпада необходимостта от скъпо струваща кабелна мрежа, съответните стълбове за пренасяне, и целогодишното техническо обслужване. Можем да си представим един нов свят без кабелни мрежи, без стълбове, и всичкото това е много по-евтино.


Срещата беше предопределена от Бога!

Благодарствено писмо от Вили Н. - Чикаго

Искам да изкажа моята сърдечна благодарност на Павлин, срещата с когото беше предопределена от Бог. Това се случи в много тежък момент от моя живот. Бях загубила майка си от рак на гърдата, а няколко месеца след нейната загуба се запали къщата ми. От преживяния стрес имах много духовни и здравословни проблеми. В търсене на отговори се свързах с един американски медиум от Чикаго. Той ме свърза с майка ми и тя ми даде много съвети. На въпроса ми - кой може да ми помогне при здравословните ми проблеми тя ми каза да търся Пол, той живее до езерото и ще ми помогне. Така започна търсенето ми на Пол. Един мой познат, знаейки за моите здравословни проблеми, ми каза, че познава Павлин от Чикаго, който лекува успешно рак и ми даде телефона му. Оказа се, че Павлин живее до езерото и името му на английски преведено е Пол. Така аз се свързах с Павлин и той ми помогна като излекува дясната ми гърда и детеродните органи. По време на един от сеансите, които се провеждаха от разстояние, той ме попита на шега дали искам да раждам деца за да ми отпуши тръбите. Въпреки, че вече не съм в детеродна възраст аз не можах да си откажа това удоволствие да се почувствам на 20 отново. Най-интересното беше освен усещането на енергията, но и това, че имах възможността да проследявам промените в организма ми по време на лечението, тъй като работя като видеозон техник . Сърдечни благодарности на Павлин за неговата отзивчивост и талант! Благодаря и на Бога, че ме свърза с него.

Вили Н., Чикаго, Ноември 28, 2008

Назад
REIKI

REIKI HEALING

PAVLIN POPOVSKI, PHD, EOM
REIKI MASTER AND TEACHER

Tel.: 773 663 7466
Fax: 773 465 1058
E-mail: reikihealing24@aol.com
www.reikihealing24.com
P.O. Box 269213, Chicago, IL 60626

Рейки Хилинг, енергията, която:

Изчиства негативната енергия в тялото.
Възстановява енергийния баланс.
Подрежда атомите и молекулите - за да работят перфектно.

Енергията, създала живите организми на планетата!

Възстановява човешкото здраве.
Възстановява здравето на животинските видове.
Възстановява добротата и любовта /семейства, приятелства/.
Изчиства радиоактивно замърсяване /Д-р Ерик Пърл, САЩ/

Не са необходими пътувания.
Разстоянията нямат значение за енергийния анализ и лечение.
Не са необходими снимки - ваши или на близките ви.
Достатъчно е само името и фамилията!

Индивидуални и групови сеанси

 

REIKI


В подготвената за печат книга на Павлин ПОПОВСКИ
„1000 МОИ ПРЕДСТАВИ ЗА ИСТИНИ”, която е уникална негова колекция на сентенции, четем и следното:
„Определението за безкрайност идва от това, че ни липсват познания и сетива за да видим нещата до край”

 

 

 

 

 

 

 

REIKI

REIKI

REIKI
Copyright 2005-2008 Bulgaria21.com Chicago