15 октомври 2008 г.
2 500 000 деца в САЩ сега учат в свои, “домашни” училища

През 2007/8 учебна година 2.5 милиона деца в САЩ учат в свое, «домашно училище». За сравнение - през 1984 г. в «домашните училища» са учили 50 хиляди, през 1988 - 300 хиляди деца. Ежегодно числото на «учениците у дома» се увеличава от 5 до 12 процента. Подобна тенденция се забелязва и в други страни по света.
До 1980 години домашното образование в САЩ е незаконно. Допустимо е само за тежко болни деца. Но когато в школските програми на общественото училище изчезва религиозното образование огромно число възмутени родители оставят децата си в къщи и започват да ги обучават сами.
Днес в някои щати е достатъчно само да информирате местните органи за своето желание. В други щати родителите, които ще обучават своите деца, полагат своеобразни тестове за годност. Във всеки случай те трябва да следват местните училищни програми, но имат и пълната възможност да използуват свободно и други програми, пособия и пр.
Домашните училища помагат на образователните бюджети в САЩ да икономисват до 16 милиарда долара годишно.
Избирайки този път за обучение на децата си родителите се надяват да развият по-бързо и по-добре индивидуалните способности на детето си. Да ги спасят от неминуемата загуба на време, необходима за повече внимание към изоставащи ученици от страна на педагозите. Да предпазят детето от училищното насилие и вредно влияние. Да образоват детето си по особен начин и пр.
Изследванията показват, че учещите се у дома си като цяло преминават стандартните тестове по-добре от стандартно учещите си връстници. Парадоксално, но степента на образованост на родителите-учители на децата си почти не влияе на успеваемостта на децата.
Критиците на домашното училище изтъкват, че то лишава децата от възможността да придобият навици за поведение в обществото. Но обикновено у дома си децата започват да подражават на своите родители, което е много по-добре, отколкото на свои съученици, които често пъти са далеч от идеалите на обществото.

Средната учителска заплата в САЩ е $49 000 годишно

В началото на 2008 г. в САЩ са работили 3.5 милиона учители. Повечето са жени. Мъжете са около 24%. Средно на един учител се падат 15.4 ученика.
Средната работна седмица на американския учител е 40 часа. Платеният летен отпуск е 60 дни, докато средностатистическият американец има само 15. По време на отпуската си учителите имат право да упражняват всяка друга почтена професия. Те могат да увеличат своите доходи и като треньори на училищни отбори, като ръководители на различни извънкласни занимания и пр.
За да преподаваш в училище е необходимо като минимум висше образование. Освен това трябва да имаш и съответен педагогически курс. За преподавателите по отделните дисциплини се изисква и необходимата специализация.
Само учителите в обществените училища са длъжни да полагат специални изпити за да получат съответен лиценз. При частните школи това не е обезателно. В някои щати, където има дефицит, правят «облекчени» програми за лицензиране. Лицензията е само за определена образователна степен. И за определен щат. Но има и общонационален лиценз. Освен това лицензът не е вечен. В много щати учителите трябва да повишават постоянно своята квалификация и да полагат нови и нови изпити за да обновят лиценза си.
Средната работна заплата на учителя през последните три години е около 49 000 долара годишно. Това е с 1/3 повече от средната заплата в САЩ.
За разлика от много други страни тук възнаграждението на преподавателите в различните степени на образованието /начално, средно, висше/ е едно и също. Различно е, обаче, в различните щати. Най-много получават учителите в Калифорния - 59 825 долара средно-годишна заплата. Най-малко - в Южна Дакота - 34 709. Има разлика и при заплащането в обществените училища, където то е по-високо от това в частните. Освен това учителите получават добри застраховки и повишени пенсии.
Очаква се, че в близките 10 години педагозите в САЩ да бъдат още по-търсени. За това време за тях ще бъдат създадени от 150 до 270 хиляди нови работни места. В очите на американеца учителската професия е все така престижна и уважавана, каквато е била до скоро и преди много години.

Start Chicago/Washington ProFile

Назад


Училище САЩ


Училище САЩ


Интернет дизайн