30 декември 2004 г.

КНИГАТА НА ВЕНЦЕСЛАВ ЕВТИМОВ "ЙОГА"

      Уважаеми читатели,
      Благодарение усилията на наша сътрудничка редакцията ни влезе във връзка с един от най-известните в България и по света специалист по йога, г-н Венцеслав Евтимов.
      От него получихме разрешение да представим избрани теми от една от най-добрит му книги, посветени на йога. В този брой ви представяме кратки биографични данни за автора, рецензия за книгата и начални страници от нея.
      Очакваме вашите мнения и въпроси, от което ще зависи и колко и как ще публикуваме от представените ни материали.
      Прочетете и... започнете от 1 януари 2005! Може би йога е вашето спасение от бедите?
      Редакцията

      Авторът ВЕНЦЕСЛАВ ЕВТИМОВ е един от известните пионери и авторитетни познавачи на Йога у нас и в чужбина. В продължение на повече от 25 години системна йогийска практика той постига забележителни резултати. Страдал от сериозни хронични заболявания, с наднормено тегло 107 кг, днес той е напълно здрав с тегло 63 Кг. Основател е на първата Школа по Йога в България, както и на няколко йогийски центъра зад граница. За да обогати своя опит и допълни знанията си, посещава Индия и престоява в Йога-ашрама "Общество Божествен Живот" на Свами Шивананда в Ришикеш (Хималаите) в т. нар. Йога Ведантическа горска академия. Неговият метод на обучение, прилаган с успех у нас и в други страни, е достатъчна гаранция за всеки, решил да посвети част от личното си време на Йога.

      ЧОВЕКЪТ СЕ НУЖДАЕ НЕ САМО ОТ ЗНАНИЕ, НО И ОТ МЪДРОСТ
      Определението философ-лечител или лечител-философ е било валидно за мнозина от най-именитите древни мъдреци - от полумитичния Орфей до средновековния енциклопедист Авицена. Въпросът как да се лекува болният и въпросът как да не се разболява здравият човек са намирали своя оптимален отговор в цялостната личност. Тази личност е притежавала тайните на науката -- или, ако щете, на изкуството - да се живее. Защото колко струва един философ или един лечител, ако не владее в по-висока степен от останалите люде формулата на живота. Човечеството не познава друга толкова стройна, мотивирана и универсална система за духа и тялото, за човешкото битие и поведение, изкристализирала още в зората на цивилизацията, освен Йога.
      Нейната възраст все още не може да се установи. Нейният произход все още не може да се уточни. Нейната мъдрост все още не може да се обхване. Не векове, а хилядолетия наред тя е сътворявана, шлифована, прилагана, оспорвана, отричана, обичана. Жива и жизнена. Загадъчна и удивителна. Необясняваща и необяснима.
      Тя разширява непрекъснато своята територия и извън границите на родината си Индия. Не могат да я възпрат нито религиозни догми, нито политически идеологии, нито климатични пояси, нито индивидуалните човешки навици, инстинкти, пороци. Тя шества по света, защото носи в себе си разумното начало. Защото така нареченият научно-технически прогрес улеснява, ала не ощастливява човека. Той дава удобства, но отнема спокойствие. Поднася изобилие, но ли-шава от равновесие. Обогатява ни битово, но ни ощетява нравствено. Създава невероятна техника, но разрушава техника. Човека. Своя създател.
      Йогийската система е един възможен път за възвръщане на изгубената хармония - в човека и между човеците.

      КАКВО Е ЙОГА?
      Йога е древна наука, чието начало се губи далеч в тъмнината на вековете. В това отношение интерес представлява следната легенда. В една пещера, край която се разбивали вълните на Индийския океан, богът на Йога Шива учел своята очарователна съпруга богинята Парвати на Хата Видиа -науката за тайнствените техники на Хата Йога, включваща асаните - магическите пози, чията практика била запазена единствено за индийските богове (така както нектарът бил само за безсмъртните от Олимп). Веднъж една риба, омаяна от вълшебния мелодичен глас на бога, наблюдавала тези странни упражнения. Извършвайки ги, тя претърпяла коренна промяна - превърнала се в човешко същество! Това е бил първият Йог с името Матсиендра, което на санскрит означава "риба прави човек". Матсиендра изучавал в голяма тайна тези техники, които се предавали през вековете от учител (гуру) на ученик (кбела). Така легендата твърди, че Йога. преподавана от Шива на неговата съпруга, била разпространена по света чрез една риба, превърнала се в човек. Това се отнася най-вече за Хата Йога - Йога на тялото, на физическото и умственото здраве.
      Хилядолетните традиции на индийската философия, които водят началото си от ХV-Х век пр. н. е. и които са се запазили до днес, са възниквали върху основата на най-древните човешки цивилизации. През Ведическия период (от XV до VI век пр. н. е.) се появяват четирите свещени книги на индийските Риши (мъдреци), наречени Веди - Ригведа, Атхарваведа, Самаведа и Яджурведа. Коментарите на Ведите се наричат Упанишади. Те раздвижват философската мисъл в Индия, създавайки школи, признаващи (ортодоксални) и непризнаващи (неортодоксални) авторитета на Ведите. Към ортодоксалните (като философска система) се отнася Йога наред с Миманса, Санкхия, Ниая, Вайшешика и Веданта.
      За основоположник на системата Йога се смята древният индийски мъдрец Патанджали, живял през II-I век пр. н. е. Разбира се, Патанджали само обособява Йога в самостоятелна система върху основата на съществуващия вече опит на отделни йоги.
      В своите 185 афоризма, наречени "Йога Сутра", той излага философията и практиката на класическата Йога. Както всички индийски автори, Патанджали не дава лична философска система, а само събира устните данни, стигнали до него през вековете, и коментира за своите съвременници една философия, напълно узряла преди него. Философското интерпретиране на Йогийската практика в "Йога Сутра" е съобразено с авторитета на Ведите, като терминологията е изцяло взета от тях. Това е именно причината Йога да бъде причислена към една от шестте ортодоксални системи, въпреки че в своята дълбока същност се различава от тях по практическата си насоченост. Ето защо вътрешният смисъл на тази философия, която е плод на практиката, може да се схване само чрез практика.
      Не е лесно да се уточни началото на Йога, но историците, като се базират върху съвременни археологически проучвания, посочват поне шест хиляди години от появата и. За Йога се споменава в древните индийски текстове и някои предполагат, че е пренесена от Северозападна Индия през II хил. пр. н. е. от преселващи се индоевропейски племена.
      Следва

ЧИКАГО

Назад


Евтимов
Венцеслав Евтимов


Йога
Интернет дизайн