15 септември 2008 г.
Есенните български дни в Чикаго 2008

Какво предлагат организираните от Българо-Американска Асоциация “Есенни български дни в Чикаго 2008”?
Кое е новото при тях?


- Г-н Чаракчиев, имаме традиция пред твърде популярния вече Фестивал, който очакваме, да информираме за него българската общност. Какво бихте ни казали вие, като признатият „архитект” на „Български дни в Чикаго”, - какви са актуалните проблеми пред българите в града ни в края на 2008 година? И кои от тях ще намерят място в семинарната програма?
- Благодаря за тази традиция! Най-силния ден в така наречените “семинари” е с работно заглавие “Актуални проблеми на българите в Чикаго - есен 2008 г.”, който ще се състои в неделя, 5 октомври 2008 година от 10 до 17 часа в Pavilion Apartment, 5441 N. East River Road, Chicago, IL 60656.

Семинарите се състоят от две части. Традиционни и актуални.
Традиционните части са следните:
Правни и социални проблеми на българите в Чикаго.
Приносът на нашата общност за просперитета на Чикаго.
Области на инвестиране на българите в Чикаго.
Представяне на компании с българско участие.

Традиционно се разглеждат пенсионните системи в САЩ, имиграционни новости и се представят българските и тези, които работят с българи, адвокатски кантори в Чикаго. Дейно участие в тези дискусии взима и Стоян Стоев, които има единствената консултантска българска фирма в Чикаго.

Разделът “Области на инвестиране при българите в Чикаго” беше много силен преди години, но с настъпването на ипотечната криза се забеляза пренасочване към инвестиране в образованието. Независимо от това покупко-продажбата на жилища не може да спре. Ще има специален преглед на този пазар в условие на криза. Рационални решения в тази област предлагат Галя Милушева и Стоян Стоев.

В “Приноси на българите в просперитета на Чикаго” все още няма много изяви. Вероятно защото там сега се натрупват ценности в това отношение или българите са все още недостатъчно активни, нямат опит.
БАА иска да импулсира участието в тази област, защото това на известния негативен фон породен от някои прояви, ще повиши имиджа на българите в Чикаго.

- Кои са компаниите с българско участие, които този път ще бъдат представени на Фестивала?
- Това е раздел, към който винаги има интерес. Всяка седмица се появява по някоя нова реклама в чикагската преса и стартира нов бизнес. Разделът е прекрасна възможност за всеки инициативен българин бързо и ефективно да информира българската общност за своето появяване на силния американски пазар. Инж. Антон Петков прояви голям интерес към Есенните дни и очакваме от него много интересни коментарии в областта на сигурността в Интернет.
Голям интерес към Дните проявява и Деян Кожухаров, който има собствена застрахователна агенция. Офисът му се намира на 4 часа път от Чикаго , но той потвърди, че с удоволствие ще дойде на 5 октомври за да се срещне с българската общност.

- Кое е новото тази година в Есенната сесия?
- 2008-ма може да се приеме като година, в която българската общност е завършила своето хармонично формиране и сме свидетели на наличие на всички онези звена, които позволяват една общност да функционира нормално, а именно - наличие на множество български компании за услуги, наличие на много компании за търговия, а така също и за производство на хранителни продукти и други.. Наличие на силно българско медийно присъствие, на българи, притежатели на солидни недвижими имоти и други.

Това означава, че са натрупали значителни капитали, които освен че нашите сънародниците притежават, трябва и интелигентно да се управляват. Да не се позволи ценностите да бъдат загубени. Това означава, че българите трябва да отделят разумно количество време и средства за осигуряване сигурността на своите капитали. Именно в тази връзка, име един нов, силен раздел, който се нарича “Глобална сигурност - лична и корпоративна”.
Интересен парадокс е, че всеки купува силна, надеждна, безопасна кола, но все още българите не отделят достатъчно средства за своята ежедневна и бъдеща сигурност. В днешно време сигурността зависи от много фактори. Понятието “сигурност” е многофункционално. То е за днешния, за утрешния ден и сигурност за поколенията.

Семинарът ще започне с изложението от Галя Милушева - “Конкурентното разузнаване”. След това ще премине през видовете застраховки. Има ясно проявен интерес към този раздел.

Адвокат Цветелина Бойновска от известно време се профилира и в областта на “Правни решения за гарантиране на наследство и наследници”. Ще припомним, че постижение е да придобиеш капитали и да умееш да ги задържиш и развиеш.

Да не забравяме, че адвокат София Знаймер първа обърна внимание на проблема “Сигурност” и предложи този раздел да се разглежда периодично на семинара.

Все още няма изграден български специалист по сигурност в областта на банковото дело и финанси, а така също и решения за сигурност в бизнеса.

Ще чуем и Павлин Поповски, който се занимава с изключително хуманен бизнес - да помага на имащите здравословни проблеми българи.

Забелязва се и появата на много компютърни специалисти в Чикаго - някои с многогодишен опит.

Очакваме, че през време на коктейлите на семинара нашите основни кулинарни спонсори ”Tony’s Restaurant & Pizza Peddlers” на Ник Шавулев, “Вкусен свят” на Йордан Ничев и българските специалисти от “Mama Mia’s Pizza ще ни изненадат с нови специалитети.

Надяваме се, че тазгодишният есенен семинар ще бъде ефективен принос във вече развитото българско общество в Чикаго.

Интервю на в. „Старт” – Чикаго с
проф.д-р Никола Чаракчиев,
секретар на БАА и “архитект” на “Българските дни в Чикаго”

Назад


Българо-Американска Асоциация -  Чикаго

Програма на фестивала


Българо-Американска Асоциация -  Чикаго

Основателят на БАА, сега спонсор на организацията - Динко Динев

Българо-Американска Асоциация -  Чикаго

Председателката и секретаря на БАА - Цветелина Бойновска и Никола Чаракчиев


Българо-Американска Асоциация - Чикаго

Момент от предишни семинари на БАА

Copyright 2005-2009 Bulgaria21.com Chicago