8 май 2008 г.
„Чудесата на моята България!”
Проект на Емигрант БГ

Чудесата на моята България! Това е проектът на Емигрант БГ – Медията на българите по света, който стартира с Конкурс за разказ и/или видео по темата.

Стартът на конкурса е през 2008 година, а краен срок не се определя.

Целта е да се представи позитивно България на национално и интернационално равнище, със специфичните само за нея: традиции, културни ценности и паметници, исторически места и събития, национални герои, природни забележителности, продукти.
(Баба марта, мартеница, кукери, имени дни, българските гласове, народни носии, народни танци, занаятите; розата, киселото мляко, виното, ястията; пещери, скали, планини, равнини, реки, езера, море, природни паркове; манастири, църкви, паметници, исторически ценности и богатства; национални герои; и всичко, което прецените, че се вмества в контекса на “Чудесата на моята България”.)

Всяка нация има своите национални ценности и гордости, имаме ги и ние българите, нека да ги съберем на едно място и да ги овековечим, нека да ги превърнем в оръжие за обединение на нацията, а с превод на английски и други езици да представим България пред света в най-добрата й позиция.
Българи в България, истинските и българи по света, доброволни посланици на България по света, нека да потвърдим тази теза чрез участието си.
Кой е възможно да вземе участие в конкурса?
Всеки, който владее книжовен български език.

Какви са условията за материалите за конкурса и как да изпратим самите материали?
Текстът не по малко от една страница (А4), на български език (кирилица), редактиран, в текстов документ на имейл: info@ emigrant-bg.com
Видеото, качено на YouTube.com и уведомяване чрез имейл: info@ emigrant-bg.com
Един участник може да представи неограничен брой материали.
Не забравяйте да посочите данните си (име, адрес, възраст) и данни за контакт (телефон, имейл).

Какво да очакваме от конкурса?
С тази първа стъпка от проекта „Чудесата на моята България” ще открием съвременните таланти на българската литература и на много от тях ще се даде шанс за реализиране.Чрез създаване на богат фонд от материали по темата и издаването им, ще създадем фонд за подкрепа на млади таланти в областта на културата, изкуството и науката.
Участниците отстъпват всички права на материалите и разрешават разпространението им в рамките на настоящия конкурс (медии, статии, албуми и др.), както и за промоция на конкурса през следващите години.

Партньори и спонсори:
Всеки, който публикува и разпространява информацията за проекта ще го считаме за наш партньор, а всеки, който и материално подкрепи проекта, за наш спонсор. Партньорите и спонсорите ще бъдат включени в специално за тази цел открита рубрика.

Очакваме ви !

Емигрант БГ – Медията на българите по света
Инфо: www.emigrant-bg.com
Контакт: info@emigrant-bg.com

Назад

 

Конкурс Емигрант БГ

Copyright 2005-2009 Bulgaria21.com Chicago