8 май 2008 г.
Червено яйце

В един слънчев ден през Великденските празници Българската Православна Църква “Свети Иван Рилски – Чудотворец” стана още по-светла и красива от придошлите с голяма радост деца и големи. Те се втурнаха със своите кошници, пълни с изписани яйца, за да участвуват в конкурса, обявен от Българския музей в Чикаго.

Художничката Кина Бъговска /Българо-Американски център за културно наследство/ - председател на журито, и етнографите Елена Табакова и Илина Сиракова /БГ музей в Чикаго/ наградиха Бонка Петрова, Лъчезар Кирев, Йорданка Вълкова и Румяна Върбанова за техните великолепни творения.

Експонатите от конкурса, както и обредни хлябове, ще бъдат представени и на Големия български концерт в Чикаго, посветен на 24 май, събота, в Ирландския Културен Център и организиран от Българо-Американския център за културно наследство.

Старт BG

Назад

Великден 2008 в Чикаго
Великденските празници Българската Православна Църква “Свети Иван Рилски – Чудотворец”


Интернет дизайн