1 май 2008 г.
Двете Българии
Поетичната история на България от Атанас Христов


В тази страничка ви представяме поета Атанас Христов. Не е много известен с творчеството си. Знаят го малцина, сред тях хората от Чепеларе, където се е родил.
Дълго живял с чистотата на родопските нрави, обяснимо е, че в днешния груб и натуралистичен свят той се чувствува неуютно. Затова и се обръща най-често към историята на България, откъдето черпи кураж и вяра – все някога доброто ще надвие над днешните бесове, обхванали хората.
И така, разговаряйки често с България и достойните българи живели през вековете, той написва и своя “История на България”. Написва я в стихове.
Незнайно е дали някога ще види бял свят, отпечатана... Да би писал за рицарите на бухалката и револвера, или за тези, които ги измислиха и изградиха като ударен отряд на своята агресивна олигархическа система, би било съвсем друго...

“Какъв е онзи феномен, който поражда чувствата на национална принадлежност, който привежда в отклик струните в сърцата на българина, дори и да е далеч от своята родина ? – пита поетът. - Този феномен бихме открили в самото име на родната страна – БЪЛГАРИЯ! Име, което поражда и гордост, и умиление, и болка. Име, което е родено в древността, което е преживяло и величие, и падение, но което, за разлика от много други страни, единствено се е запазило едно и също, без да е променяно. Този феномен ще открием и когато разтворим страниците на историята. Ще научим, че този български народ, още в началото на своето съществуване е изградил в неписан закон ценни добродетели като храброст, мъдрост, чест...”

В своя предговор към труда си Атанас Христов казва: “ Ще бъда щастлив, ако с тази моя поетична история съм припомнил на своите съотечественици коя и каква е била България, кой и какъв е бил българският народ.”

Станислав СТРАНСКИ


Разговор с България

В разговор на глас, в себе си вглъбен,
Сам се питам много често,
Моята България коя е, кога е тя родена
И кое е родното й място?
...
“Годините си аз не помня вече –
Те са много, много, нямат чет.
И родното ми място е далече,
С планини обградено навред
...
А с Аспаруха ново ханство се създава
Край Дунава земя просторна, непозната
И тук начало ново се поставя
На българнкото ханство преродено

И ето вече над тринайсет века
Свое място България в света намира
И макар с превратности в съдбата си не лека
От себе си оставила е трайна диря.
...
Едно име тука само стига
Да се каже с гордост и с обич силна
Името, което народът в знаме е издигнал
И това е името на Левски – нашата светиня!”

Всичко туй що казваш, Българио мила,
Изпълва ме с радост и с гордост огромна,
И делата славни, що си сътворила,
Докато те има народът ще помни.

Но кажи ми още Българио моя,
Какво с тебе сега вече става?
Какво чисто дело сега да отброя,
Къде да потърся твоята слава?

Ето, вече аз си мисля, че две са моите Българии!
Едната – с образ най-светъл, за почит достойна.
Другата – повяхнала, сякаш в пресъхнал хербарии
И от нея като че няма даже и помен.

Няма ги вече онез идеали,
С които живяли предците ни святи,
Има сал жажда за власт, за свръхизяви,
Живот с охолство и забави

Животът духовен - и той подменен е
С култури далечни, с нрави безлични,
Дори църквата свята е веч раздвоена
Боговете ни - сякаш и те са различни.

Но туй, което тревога и жалост най-буди
Е теглото народно от бедност нерадна,
За сметка на тези, що без да се трудят
Банкови сметки трупат грамадни.
...
Ето, не ти ли туй стига, Българио мила,
Да разгърнеш отново пожълтелите листи
И да викнеш тогава с пълната си сила:
“Къде сте вий, българи древни, с идеалите чисти?”
...
И нека да грейне надежда щастлива
Пак да изправиш снагата си здрава
Пак да те видя отново красива
И отново да блесне твоята слава!

За града ми тъй любим

Градче красиво се е свило
В пазвите на древния балкан,
Където песен лекокрила
На Орфея е звучала там.

Чепеларе, Чепеларе,
Ненагледен ти мой любим град,
Когато старост ме стовари
В тебе винаги ще бъда млад.

С Вазов насаме

“...Една бе ти достойна зарад тях
И те за теб достойни, майко, бяха...”
Иван Вазов
Колко гордост и безмерна обич има
В тези думи на поета ни известен!
...
И сякаш в тях изрекъл е послание
Към синовете бъдни на България.
...
Идеалите сега са по-различни.
Нравите вековни – и те са други вече.
Днес стоят над всичко интереси лични –
Власт, пари, живот охолен надалече...

Атанас Христов

Назад

Чепеларе
Чепеларе

Интернет дизайн