1 май 2008 г.
БЪЛГАРСКИЯТ ДНК ПРОЕКТ
КОИ СМЕ НИЕ, БЪЛГАРИТЕ?

Въведение
Почти всеки един от нас си е задавал въпроса: Кои сме ние българите, какъв е произхода на народа ни, към коя езикова група принадлежим и всъщност от къде идваме?

Научните среди предлагат голямo количество хипотези, които предполагат, че нашият народ е започнал да се оформя още към 6-ти век пр. н. ера, а може би и много преди това, в подножието на планината Тян шан, между реките Амурдаря и Сърдаря. Голямо количество археологически обекти и исторически сведения говорят за това, но световната преса е бедна на публикации или избягва да публикува някои от известните за българите факти, които биха подкрепили тезата, че ние сме една от старите цивилизации на света.

Новите възможности на науката

Една нова наука – Генетичната генеалогия, би могла да отговори на част от по-горните въпроси, по много по-категоричен начин, отколкото например някои писмени исторически факти, представяни и тълкувани по различен начин. Водени от тези подбуди, ние се заехме да създадем база данни за българите към проекта Family Tree DNA(2), групираща резултатите, получени от генетичните изследвания на тази лаборатория, както и тези на Genopraphic Project(3) към списанието National Geographic. От двадесет години National Geographic събира генетични данни за хората от цял свят и стига до извода, че цялото съвременно човечество произлиза от група хора, населявала Източна Африка преди около 75 хиляди години. Постепенно проследява миграциите на населението и оформянето на различни генетично обособени групи хора.

Генетични изследвания

Правят се два типа генетични анализи:
1.Изследва се наследствеността, предавана по пряка мъжка линия, т. е. анализа на т. н. Y-хромозома(4), която съществува само при мъжете;
2.Изследва се наследствеността, предавана по пряка женска линия - това е т. н. митохондриален анализ(5).

Прието е всички хора, притежаващи една и съща мутация на гена да бъдат формално причислени към една и съща, така наречената “Хаплогруп”. Хаплогрупите са започнали да се оформят доста отдавна - преди около 25-30 хиляди години, други много по-късно (преди 10-20 хиляди години). В момента съществуват около двадесетина хаплогрупи на Y-хромозомата, както и приблизително толкова на митохондриите. В по-ниските клонове на родословното дърво на човечеството се оформят под-хаплогрупи, за които се счита, че всички представители на една под-хаплогрупа имат един общ прародител. На този принцип се проследява дали двама души, които са се изследвали, имат общ прародител и каква степен на родственост имат. Като се има предвид, че Y- хромозомата търпи средно по една мутация на всеки 500 години, може чрез формула да се изчисли степента на родственост на двама души от една и съща хаплогрупа, а така също и приблизителния брой поколения назад до общия им прародител.

Около 95% от българското население по мъжка линия се причислява към 5 основни хаплогрупи: E3b1, J2, I, R1a и R1b, докато по женска линия е към хаплогрупи: H, K, T, L2a, D и други. Това показва че генотипа на българина е разнообразен и е оформен от смесването на различни народи.

Как да си направим ДНК изследване?

Молим влезте в интернет сайта на една от двете популярни лаборатории www.nationalgeographic.com/genographic или www.familytreedna.com/public/bulgariandna и си поръчайте комплекта за ДНК изследванията, който струва $99 + $6 за пощенски разходи https://www.familytreedna.com/surname_join.aspx?code=N60301&special=True&projecttype=DG . Той съдържа две стерилни пръчици и две стъклени шишенца. Пръчиците се втриват във вътрешната страна на бузата след което пробите се поставят в стерилното шишенце и се връщат по пощата до съответната лаборатория. Анализите са анонимни и се идентифицират с номер на комплекта.

Тестовете по изолирането и изследването на ДНК пробите продължава от 4 до 8 седмици. Резултатите се проследяват по Интернет с номера на комплекта, като по всяко време може да се проследи на кой етап от изследването са вашите резултати. Като краен продукт ще получите картата на миграция на вашият ген, вашата хаплогрупа и сертификат с характерните мутации на гена.
При Y- хромозомата могат да се изследват 12, 25, 37 и 67 маркера(6). При най-обикновения анализ по мъжка линия се изследват основните 12 маркера. Когато стойностите на тези 12 маркера съвпадат изцяло с тези на друг човек, вие почти сигурно сте братовчеди около 10-15 поколения назад, какъвто е случаят с двама души, единият от северна, другият от южна България, участващи в Българският ДНК Проект.

Българският ДНК Проект

Нашето желание е да привлечем българите в родината и в чужбина да си направят ДНК анализ и да се включат в генетичния проект, което ще им позволи да открият свои генетични роднини по целия свят, както и да разберат своя генетичен произход. Генетичния анализ е полезен и за да се разбере генетичната връзка на два големи рода от едно и също населено място. Ако сте проследили родословното си дърво 8-10 поколения назад, но сте чули, че с някой друг род имате общ прародител към 12-14 поколения назад - това се проверява с най-обикновения 12 маркерен Y- ДНК анализ. На този етап не се опитвайте да правите прибързани изводи за етническа принадлежност въз основа на ДНК анализите. Това би могло да стане в по-късен етап, когато се знаят в детайли най-точните данни за под подхаплогрупите и още по-точния кластерен(7) анализ, което определя най-малките обществени групи.

Българския ДНК Проект, гарантира анонимността на всички участници в него. Никакви лична информация не фигурира в базата данни; могат да бъдат включени само фамилиите имена на участниците и то с изричното тяхно съгласие. Необходимата информация за проекта е единствено да се отбележи населеното място на най-стария известен прародител, което позволява да се установи географското разпределение на гените. Информацията в сайта се обновява периодично при включването на всеки нов участник в проекта. Добавяме нови линкове, подпомагащи участниците по-лесно да разтълкуват получените от тях резултати.

Очакваме вашето скорошно включване в Българския ДНК проект.
Управител на Българския ДНК Проект - инж. физик Евгени Делев
____________________________________

(1) ДНК - Дезоксирибонуклеинови Киселини, 4 на брой: А-аденин, C-цитозин, G-гуанин, T-тимин, носители на генетичната информация, съдържащи се в хромозомите и митохондриите на всяка клетка.
(2) Family Tree DNA - Партньорска лаборатория на National Geographic за генетични изследвания, поддържаща база генетични данни.
(3) Genopraphic Project - Проект, разработван от National Geographic, за определяне на произхода и миграциите на народите.
(4) Хромозома, съдържаща се в ядрото на клетката при мъжете и предаваща непроменени наследствените белези по прякя мъжка линия.
(5) Митохондриите са телца, намиращи се в цитоплазмата на всяка клетка, така че всеки човек може да бъде изследван за произхода си по пряка женска линия.
(6) Маркер - това са SNP- стойностите (Single Nucleotide Polymorphisme), Нуклеотидът е поредица от няколко аминокиселини. Броят на повторенията на нуклеотидите в определена позиция на молекулата (дислокация) се нарича SNP или Маркер
(7) Кластерен анализ - Анализ, определящ по-точно най-малките разделения на хаплогрупите.


Важна информация

Главното предимство на Българският ДНК Проект е, че дава богата информация за произхода на дадена личност в близкото и далечно минало. Класическата Генеалогия е наука, чийто главно предимство е, че дава информация за настоящето и близко минало на дадена личност.

Професионални генеалогични изследвания за български граждани се осъществяват от Българския Генеалогичен Център към Българското Генеалогично Дружество “Родознание” – E-mail: BulFamily@hotmail.com .
Отговори на въпроси към Българския ДНК Проект:
Уважаеми сънародници, изпращаме Ви връзката (link), чрез който можете да се включите в “Български ДНК Проект”:
http://www.familytreedna.com/ftGroupJoinLogin.aspx?joincode=N60301&special=True
Молим запишете Номер на Вашата проба (kit) и Ключова дума (password) и натискате “Представям документ” (Submit). Там ще видите хора от Вашата “хапло група”.
Вие можете да търсите ваши роднини в сайта: www.mitosearch.org
Благодарим ви за участието.

На 4 май, по време на организираните от Българо-Американската асоциация “Български дни в Чикаго – Пролет 2008”, тази тема ще бъде докладвана и ще се направи демонстрация по взимане на ДНК - проби.

С уважение:
Инж. физик Евгени Делев - Управител на Български ДНК Проект.
Проф. д-р Никола Чаракчиев - Български генеалогичен център към Българско генеалогично дружество “Родознание”.

Назад

БЪЛГАРСКИЯТ ДНК ПРОЕКТ
БЪЛГАРСКИЯТ ДНК ПРОЕКТ

Copyright 2005-2009 Bulgaria21.com Chicago