1 април 2008 г.
ОБРАЗОВАНИЕТО – ЕФЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА ИМИГРАНТИ
“Български дни в Чикаго - Пролет 2008", семинар на БАА

“Мартенският семинар 2008” под надслов “Образованието – ефективна инвестиция за имигранта”, който беше организиран от Българо-Американската Асоциация в Чикаго, е част от дългосрочната ни програма “Области на инвестиране на българите в Чикаго”, разработвана и популяризирана чрез Фестивала “Български дни в Чикаго”. Целта на дискусията бе не толкова самото образование, а ползата от образованието.
В началото на форума генералният консул на Република България в Чикаго г-н Иван Сотиров приветствува събралите се и представи някои основни моменти от темата за дискусия от административен и държавен аспект, за българската диаспора и мястото на образованието в нейното развитие.

Самите дискусии започнаха, така да се каже, от самото начало. Д-р Наталия Сотирова и д-р Юлиана Панова защитиха тезата, че процесът на образование у детето започва още от утробата на майката. Тази теза бе подкрепена и от д-р Виолета Симов. По-нататък тя се спря и на знаменитите думи на българския емигрант Рашко Йорданов (1896 –1934), че семейството и образованието са двете най-важни неща, които трябва да бъдат свято пазени от емигранта.
Благодарение на широкия по своя състав дискусионен форум бяха засегнати много и най-различни въпроси.
Един от видните български учени и преподаватели в UIC – проф. Константин Христов, ръководител на лаборатория за ракови изследвания, говори за възможностите, които се откриват пред американските и чуждестранни студенти и научни работници в САЩ.

Дългогодишната преподавателка в английски училища и в българското училище към църквата “Света София” Боянка Иванова обърна внимание на присъствуващите, че завръщането на българските емигранти в родината за да й помогнат е един много комплексен проблем. Той не включва само финанси, а е свързан с много сериозни моменти в ре адаптацията към българската среда. Основна нишка за успеха на този процес е осигуряване възможности на българските деца да усвоят езика на бащи и майки, та бързо и ефективно да се приобщят към новото, бързо развиващо се българско общество. Получава се затворен кръг – много родители идват в САЩ за да осигурят по-добро бъдеще за децата си, а когато за това има вече добри възможности и в България – незнанието на родния език у децата възпира семействата от завръщане. Такъв процес на образование не се подкрепя достатъчно от българската държава. Иванова ще представи семинара по Образованието и резултатите от него на предстоящите “Български дни в Чикаго – Пролет 2008”.

Борис Тенчов – един от най-цитираните български учени и един от най-младите наши академици, също участваше във форума. Той отбеляза, че България няма традиции да използува потенциала на работещите в чужбина наши учени за успеха на страната ни. Академикът, който работи в чикагския Northwestern University в областта на биохимията, цитира инициативата на руския президент Владимир Путин и разработената специална програма, съгласно която, работещите в чужбина руски учени могат да пребивават в чужбина, но същевременно да работят и по проекти в Русия.
Академик Тенчов попита генералния консул Иван Сотиров дали в програмата на Външно министерство има тезиси и за завръщането на българските учени.
Г-н Сотиров отговори, че предстои посещение на вицепремиера и министър на образованието и науката Даниел Вълчев в Чикаго и това е една чудесна възможност да се постави директно тази тема на министъра. Гостуването на Даниел Вълчев в Чикаго се очаква на 25 април и срещата му с нашата общност е в църква Света София. Г-н Сотиров покани нашата аудитория и всички българи да присъствуват на тази среща.

Друг важен проблем – възможността на българските деца и на завършили в България висшисти да доразвият своето образование в чикагските университети стана един от най-коментираните в залата.
Много конструктивен беше анализът на д-р Александър Николов, които разработва и управлява докторските програми предлагани на висшистите в Illinois Institute of Technology - Chicago. Той съобщи, че техният университет е в състояние да предложи на българите, които имат известно образование от България, и индивидуални образователни програми по желание на студентите, След завършването им се издава сертификат, който е много ефективен за професионално стартиране в САЩ. Става дума, че вместо дългосрочната програма за бакалавър може да се премине към по-конкретна и сгъстена във времето специализация. Получава се сертификат от престижен университет, чието име е много авторитетно пред американските компании. Това е един бръз начин за стартиране при по-възрастните българи, дошли в Америка. Обикновено цената на програмата е около 5 000 долара. На повечето от присъствуващите не беше известно, че има такива рационални и по-кратки пътища за реализация.
Петранка Стаматова от Еурочикаго представи обемист материал по училищата и образователните системи в САЩ, с които се срещат нашите сънародници в Америка. Тези материали ще бъдат представени като разработка за подготвяния от Външно министерство доклад за работата с българите в чужбина, представени отделно и публикувани в “Еурочикаго”.

Младата Виктория Трендафилова говори за специализираните медицински училища, за възможностите да се учи там и начини за финансиране на курса за обучение.

Финансирането на обучението се оказа темата предизвикваща най-вече въпроси и спорове. Имаше и изненадващи съобщения. Имаше много становища, че образованието в престижен университет не е достъпно за мнозина. Оказа се че не е точно така. Редица престижни университети като Харвард, Йейл и други, където годишно се плаща над 100 000 долара, имат и специални програми за доста по-малко заплащане. Тази теза подкрепи и д-р Александър Николов, така че при добро проучване е възможен и добър резултат...

Българското училище към църквата “Света София” беше представено от преподавателката Елена Липкова. Направи впечатление добрата подготовка по дискутираните теми и представените материали от дейността на училището.
С дългогодишна история и много постижения е и училището към църквата “Свети Иван Рилски – Чудотворец”. Известност получи неотдавна една драматизация на учениците по библейски сюжети и за основните християнски добродетели.

С интерес беше посрещнато съобщението на Кина Бъговска, която представи създаденият съвсем наскоро Bulgarian American Heritage Center в Чикаго.
Целта на тази нестопанска организация е опазването и развитие на българското наследство в изкуството, културата и спорта и адаптирането им към условията на новото общество, сред което живеем. Художничката представи и своята Школа за изобразително изкуство “Владимир Димитров – Майстора”, която ще участвува през тази година в две интересни изложби на детски картини - в Япония и Филипините.

Поетесата Райна Недялкова говори за своето училище “Европейска мода” – реставрация на облекла. Тя каза, че има доста хора, които имат дълбок спомен от някоя своя дреха и не искат за се разделят с нея, камо ли да я изхвърлят. Те с голяма радост осигуряват запазването на скъпия си спомен...
Винаги оригиналния и енциклопедично подготвен д-р Стоян Стоев, направи съпоставка между нашето и американското образование и каза, че народ с образование като нашето и който единствен в света празнува деня на култура като всеобщ празник няма от какво да се притеснява в областта на образование и култура.

Младо семейство, само от 4 месеца в Чикаго, разказа за своите проблеми и получи информация, както и кураж, от присъствуващите.

Семинарът беше дълго и старателно подготвян. Установена беше и аудио-връзка с хора, които не присъствуваха в залата и изказаха своето мнение по телефона. Така поднесе своето приветствие и д-р Лолита Николова от Солт Лейк сити.

След приключването на семинара вице президентът на БАА Динко Динев анализира резултатите и благодари на участниците за високото ниво на дискусиите и добрите идеи, генерирани на срещата.

Голяма е благодарността ни към спонсорите на семинара, с чиято помощ бе осъществена на практика тази проява – “Park Ridge Taxi” & “Community Cab”, Д-р Виолета Симов, Цветелина Попова, Българска Евангелска Божия Църква “Нов Живот”, “Вкусен свят”, “Мама миа пицария”. Отлично се справиха със своите задачи и волунтерите по организацията – Иван и Звезделина Ковачеви, Никола и Христина Перфанови. По-подробно материалите ще бъдат публикувани на сайта www.EuroChicago.com

Проф.д-р Никола ЧАРАКЧИЕВ

Назад

БАА - Чикаго

БАА - Чикаго
Проф. Д-р Чаракчиев

БАА - Чикаго

Генералният консул на Република България в Чикаго Иван Сотиров по време на семинара

БАА - Чикаго

Участници в семинара:
академик Борис Тенчев, професор Константин Христов,
харвардската дипломантка Виктория Трендафилова, доктор Виолета Симов.

Интернет дизайн