1 април 2008 г.
Началото
Необходим ли е Българо-Американският център за духовно и културно наследство

Защо се създава една нова духовна и културна институция в Чикаго след като има вече църкви, училища, вестници, други центрове, а и от България често ни гостуват представители на “всички видове днешна култура”...
Това е все едно да питаме защо има не една, а много медии, дори в Чикаго българите имат няколко свои вестника.
Търсейки причинно-следствената връзка на явленията, ние не само си даваме отговор, но можем да обясним и в каква посока вървим.
Ето как Ървинг Кристъл вижда и формулира днешното състояние на проблема:
„Пазарната икономика наистина създаде свят на невиждано благоденствие, но и свят, който все повече обеднява духовно. Голямата задача днес е войната с духовната бедност. Бъдещето на капитализма е невъзможно без нейното решаване”.
Материалното благополучие прави ли ни по богати?
Българите, които масово атакуваха Новия свят в последните 7-8 години, направиха това главно по икономически причини.
В страната ни пропастта между богати и бедни нарасна катастрофално.
Интелигенцията, едва ли не с шапка в ръка, трябва да моли “благодетели” и спонсори за издръжка на училища и културни институции.
Затова и мнозина българи, за които професията и духовната свобода са по важни от материалните богатства, също потърсиха своето спасение в стабилността и законовите порядки на Америка.
Сред тях са радетелите за духовно и културно израстване на нашите диаспори зад граница. Тези хора не искат да скъсат с духовните си традиции и потребности, наследени от българския корен. С твърд български дух се преодолява по-лесно временния шок от сблъсъка с новата среда.
Защото независимо, че ядем хамбургери и чипс, слушаме кънтри и рап, ние запазваме българското си усещане за нравственост и традиция, което трябва да завещаем на идните поколения. Затова се раждат тук театър „Апостоли”, фолклорен ансамбъл „Хоро”, български музей, затова има български училища, църкви, сега и Българо-Американски център за културно наследство.
Този център ще бъде онзи събирателен елемент, който обобщава вижданията и очакванията на всички тези радетели за духовност и българска култура.
Но основната мисия си остава да съхраним българския език, за да можем да черпим от извора на древните ни традиции и обичаи, всичко българско, което е съхранило един народ от асимилация в години на робство и терор.
Всеки от нас е минал или поне е чел за благотворната роля на читалищната дейност в България. Родени в години на робство, но със самосъзнание за своята духовна принадлежност, читалищата съществуват и до днес, за да зареждат света на българина с духовност. Читалищата поддържат духовното равновесие в този материален свят, където пазарната икономика се опитва да наложи своето вето.
Сега, повече от всякога, имаме нужда от културни огнища на българската духовност - стимул за нравствени и етични ценности.
Ето това ще бъде и новият ни център в Чикаго - духовно огнище за българите. Запазвайки езика и традициите си, ние сме отворени за света и светът е отворен за нас. Идва друга генерация, по-образована технически и по космополитна. Те вярват, че приемствеността между поколенията не трябва да прекъсне, защото древните традиции на една нация са част от богатството на света, те вярват в екологичните закони за оцеляване на земята, в биологичната връзка с нея и главно в духовната същност на човека. Наша е отговорността да запазим всичко това и да го предадем на идващите...

Основни цели и дейности на Българо-Американския център за културно наследство /Bulgarian American Heritage Center/ - организация с нестопанска дейност, учредена на 3 декември, 2007 год.
1. Основна цел на Bulgarian American Heritage Center е запазването на българския език, съхранение на българското духовно и културно наследство и интегрирането му в съвременното американско общество, част от което е днешната българска общност в САЩ. Нашето мото е: Езикът е богатство - възможност за интеграция между различните култури, път за духовно приобщаване на хората.
2. Първостепенна задача в тази насока е създаването на български дом в Чикаго с широки възможности за многостранна културна дейност сред нашата общност. Българската духовност и култура е наследство на древните цивилизации по нашите земи, а днес се развива и като част от цялото европейско семейство. Ние смятаме, че интеграцията му с духовния и културен потенциал на Новия свят, където сега живеем, ще бъде еднакво полезно за българи и американци. Българският културен дом трябва да помага на нашата, българоезична общност, за по-добра комуникация с американската среда и интегрирането ни с една специфична култура при силно развита техническа цивилизация.
3. Центърът ще се грижи за опазването на българския език и писменост, чрез създаване на библиотека и книжарница с българска и чужда литература.
4. Bulgarian American Heritage Center има за цел да изгради школи в областта на музикалния и вокален фолклор, иконографията, художествените занаяти и живописта, литературата, театъра и киното, физическата култура и спорта, които да подпомагат запазването на българския език, традиции и обичаи и адаптирането на деца и възрастни към новата среда. За реализирането на поставените цели Центърът се ангажира да изготви необходимите програми, както и да осигури специалисти за школите и клубовете по интереси. Наша задача е и организиране и популяризиране на изложби, концерти, представления, лекции, семинари, фестивали, които ще бъдат адресирани не само към широката българска аудитория, но и към почитатели от други общности.
5. В този дом за българо-американска интеграция ще намерят място художествена галерия, музей, театрална зала и място за конференции и форуми, компютърна зала, медиен център. В него ще се събират българи, американци и хора от други общности, а също така ще се канят гости от България, САЩ и пр. за обмен на идеи в областта на културата, образованието и науката.
6. Центърът ще води активна медийна политика, за да могат резултатите от дейността му да достигат до колкото се може повече наши сънародници. Ние се надяваме, че така ще можем да предоставяме доста полезна и необходима информация на българите в САЩ.
8. Наша цел е и осъществяването на активно сътрудничество със сродни институции - центрове, клубове, благотворителни организации в САЩ и Европа с цел подпомагане на нуждаещи се наши сънародници. Ще работим също така и за обединяване усилията за опазване както на природната среда, така и на духовните ценности на съвременното общество.
9. Новата организация ще продължи дейността на създадения Инициативен комитет за Левски през 2005 година, организирал конкурс за рисунка и литературно произведение, посветено на годишнината на Апостола през 2007 г. Този комитет ще запази традициите по честване Деня на Апостола и ще продължи усилията си за организиране на българската общност един ден да поставим и бюст-паметник на великия син на България и в Чикаго.
10. Българо-Американският център за културно наследство е създаден и работи според федералните правила на Америка за нон-профит организациите. Негови учредители са Кина Бъговска, Петранка Стаматова, и Чанита Паунова. Това е отворена за членство организация и ние се надяваме на широко участие и активна дейност от страна на много наши сънародници. Имаме подкрепата както на представителите на българската държавност в България, във Вашингтон и Чикаго, така и на общинската и градска администрации в Чикаго. Нашата програма и цели се подкрепят и от редица обществени институции и личности сред общността в САЩ и в България.

Кина БЪГОВСКА

Назад


Българи - Чикаго

ПОКАНА
Драги сънародници,
Предлагаме първата ни среща като съмишленици и партньори за осъществяване на бъдещата полезна дейност да стане на Концерта, който се подготвя в началото на май 2008 година.
С дълбоко уважение и вяра във вашата подкрепа ви каним на тази изключително важна среща!
На нея ще говорим и дискутираме с вас бъдещето на Българо-Американския център за културно наследство. Срещата ще даде още и възможност с вашето членство да потвърдите своето съпричастие и ангажираност към организацията. Точната дата, място и час на срещата ще бъдат обявени допълнително.


Интернет дизайн