1 април 2008 г.
ОБРАЗОВАНИЕТО
“Български дни в Чикаго - Пролет 2008", семинар на БАА

Според данни на ЮНЕСКО през всяка от последните 3 – 4 години човечеството отделя по 2.5 – 3 трилиона долара за образование. Най-големи инвестиции /28% от световните отчисления/ прави правителството на САЩ. Само то /без частните и обществени структури/ подкрепя със средства от държавния бюджет американците на възраст от 5 до 25 години с повече финансови средства за обучение отколкото всички правителства в Централна и Източна Европа, арабските страни, Африка, Средна Азия и Латинска Америка...

За всички нас – бивши ученици на българското школо и университети, които ни изучиха добре, макар и с много по-малко пари, беше чест и предизвикателство да се съберем именно в САЩ, в залите на “Павилиън” – Чикаго, и да говорим за тази най-бавно възвръщаща се, но съдбоносна инвестиция за всяка държава и всеки народ.
Събра ни Българо-Американската асоциация – по всички канони на представителните международни форуми. С месеци предварителна подготовка, покани, в практично и красиво подредени зали с работни места, обозначени персонално за присъствуващите, с конферентна връзка и прекрасно озвучаване. Особено впечатление правеше още ведрото настроение и позитивната енергия, излъчвана от присъствуващите. Темпото поддържаше със своята коректност и чувство за хумор водещият Динко Динев - основател на Асоциацията, сега зам-председател. Основна фигура на дискусионния маратон беше проф. д-р Никола Чаракчиев, който разработи методиката и стратегията на провеждания семинар.

Възможно е на тази среща да сме счупили и рекорда на българската общност в Чикаго по присъствие в една зала на българи от най-различна възраст и професии - църковни служители от българските храмове, дипломати, лицензирани учители, строители, хора работещи в транспорта, електротехниката, финансисти, художници, асистенти, професори, доктори в медицината и по други науки, академици, адвокати, вестникари и читатели, имаше дори и Майстор на спорта...
Първи стана и произнесе думите, които бяха на устата на всички ни – “Похвално слово за Българо-Американската асоциация” Генералният консул на България в Чикаго Иван Сотиров.

- Вече 3 години, откакто съм в Чикаго – каза той, - виждам как Българо-Американската асоциация върши своята работа и развива своя потенциал – анализира процесите в общността ни, събира и разпространява информация, очертава перспективи, дава насоки. Такава е задачата и на този семинар. Образованието е ключ към интеграция в американското общество. Инвестициите в образованието са дълготрайни, от тях не се печели бързо, но те са с най-голяма възвращаемост. Образованието и културата са естественият процес, при който отделните емигранти се превръщат в общество. Диаспората има структура – църкви, неделни училища, обществени и културни институции, медии... Задачата на консулството е да подпомага нашите сънародници и институции винаги и във всичко. И особено в стремежа към по-високо образование у всеки, към опазване на българския език и култура, към изграждане на силна, високо образована и просперираща българска общност, високо уважавана от всички.

Семинарът продължи над три часа, но премина като на един дъх. Не беше само разговор и питане къде да научим много за малко пари. Стана ясно още, че българският език и духовни ценности не могат да запазят българското у младите само с по няколкото български часа в училище Ако не запазим българското, пристъпвайки в Българския Храм и не опазим Христовата си вяра, ако не срещнем българското в театралния салон и кинозала, не го получим чрез българския вестник и телевизионно студио, не го приемем в сърцето си чрез българската песен и народни танци, ако не рисуваме, не рецитираме, не възпроизвеждаме българското, нашите български корени постепенно ще пресъхнат... Заедно с ученето на българското трябва и да живеем в българското. Трябват ни български храм за душата, българско училище за езика и българско общение за живота ни.
И като се огледаме в такова едно огледало, след такъв един семинар, виждаме колко много още ни предстои да свършим.

Старт BG

Назад

БАА - Чикаго

БАА - Чикаго
Основателят на БАА Динко Динев

БАА - Чикаго

“Български дни в Чикаго - Пролет 2008", семинар на БАА


Интернет дизайн