15 март 2008 г.
На 3 май учредяваме Bulgarian American Heritage Center в Чикаго

Новият Център за опазване и развитие на българо американското духовно и културно наследство е вече юридически факт, регистриран е на 3-ти декември, 2007 година като организация с нестопанска дейност.

Bulgarian American Heritage Center ще пази от забрава и проправя пътя на такива феномени в областта на българската култура като музикалния и вокален фолклор, иконография, живопис и художествени занаяти, литература, театър и кино, на физическата култура и спорта. Успехът на тези амбициозни проекти зависи и от наличието на подходяща сграда, където да работят съответните структури, секции с добри ръководители и специалисти, което ще бъде наша цел. Не бива стохилядният български град в САЩ все още да няма своя библиотека, зала за концерти, представления, тържества и събрания. Да не разполагаме с никаква спортна и рехабилитационна база нито за деца, нито за възрастни. На фона на десетките български ресторанти, барове, дискотеки не достига съответното място за интелектуални срещи...

Надяваме се, че при осъществяването на тези мащабни проекти, нашият център ще работи съвместно както с представители на българската общност в Чикаго като цяло – нашите сънародници, църкви, училища, медии, бизнеси и организации, съществуващи отдавна и направили досега много за общността ни в Чикаго - така и с България...
Учредителното събрание, съпроводено с концерт, ще се състои на 3 май. Очакваме ви!

Българо-Американски център за духовно и културно наследство
Тел.: 773 517 2142

Назад

Българи - Чикаго

Българи - Чикаго


Българи - Чикаго


Българи - Чикаго

Българското Чикаго.


Интернет дизайн