31 януари 2008 г.
(не) ВСИЧКО Е ПАРИ, ПРИЯТЕЛЮ...

В нашия щат Илинойс, и то не в много отдалечен исторически период, коренните жители на Америка са използували като пари “уампуми” – особени гердани по които било обозначено количеството и качеството на тютюна, кожите от животни, храната, която е можело да се размени за стойността на изделието.
3 000 г. пр.Хр. в Месопотамия се появили първите “банки” – по-точно охраняеми складове, където хората оставяли за пазене свое имущество. Това били храмове и дворци на владетелите.
2 200 г. пр.Хр. на територията на днешна Турция кападокийците въвеждат контролируеми като качество и тежест сребърни късове, изпълняващи функцията на днешните пари.
1 200 г.пр.Хр. в Китай се появява йероглиф, обозначаващ раковинката каури. Тя е възприета като универсално платежно средство. По някои острови на Тихия океан тези раковинки запазват ролята си чак до средата на... 20 век!
650 г.пр.Хр. в Лидия /съвременна Турция/ се секат са пръв път кръгли монети от сплав – злато и сребро.
500 г.пр.Хр. в Спарта законодателят Ликург вижда опасността от “жълтия дявол”. Той забранява използуването на златни и сребърни монети за да ограничи глупостта на засегнатите от алчност и страст към разкошен живот, насаждани от атиняните. Ликург нарочно прави спартанските пари от желязо, те са големи по обем и тежки. За плащането дори на не голяма сума трябвало да се товарят на кола, теглена от яки коне.
910 г. В Китай, страната където е открита хартията, започват масово да емитират книжни пари. Китайците ги печатат, но европейците не знаят това.
1440 г. Иохан Гутенберг изобретява печатната преса и за европейците. Печатат се книги, скоро майсторите почват да печатат на пресите и пари.
1649 г. Банките в Англия, Франция и Холандия пускат чекове в съвременния им вид.
1661 г. В Швеция е създадена първата държавна централна банка, която да контролира паричните операции и състоянието на националната валута. Подобна централна банка се появява във Франция след 140 години. В САЩ Federal Reserve System е създадена през 1913 г.
1837 г. Изобретява се телеграфният апарат, който става средство за финансови комуникации. В началото на 20 в. 80 % от банковите операции се извършват чрез телеграфа.
1937 г. В САЩ е направено вероятно най-голямото техническо откритие, което променя света. Инженерът от български произход прави първия прототип на съвременния компютър. След време компютърът ще промени изцяло финансовите операции, както и почти всичко друго, по света.
1944 г. На международната конференция в Брейтън Уудс, САЩ, курсът на долара се обвързва с курса на златото. Доларът става световна валута. Създава се Международният валутен фонд и Световната банка.
1950 г. Създадена е първата кредитна карта. С нея се плащат закуски, обеди и вечери по ресторантите. Днес на 1 американец се падат по 12 кредитни карти, с които може да се плаща навсякъде.
1971 г. Обвързването на долара със златото е отменено
1972 г. В САЩ, първи в света, създават централизирана електронна система за операции с банковите чекове.
1991 г. Създадена е Световната мрежа Интернет. Днес всяка банкова операция чрез Интернет е с 90 % по-евтина от аналогична операция в традиционния банков офис.
1993 г. Създават се “цифровите пари” – по-късно и днешните карти с компютърен чип. На тях е обозначено количеството пари, които съществуват в сметката по тази карта.
1995 г. Преломна година. Окончателна победа на цифровите пари над книжните. През тази година в САЩ се извършват $533 трилиона транзакции по електронен път, $73 трилиона – с чекове, $2.2 трилиона – кеш.
1998 г. В САЩ е създадена системата Pay Pal позволяваща разплащания по електронната поща.
2003 г. Лауреатът на Нобелова премия Роберт Мандел предсказва, че през 2040 г светът може да създаде единна валута.


Парите си отиват
Но днес по света из джобовете на хората се разхождат $540 000 000 000

Традиционните монети и банкноти си отиват. В съвсем близко бъдеще те ще бъдат заменени с електронни пари. Недостатъците на късовете хартийки с нарисуваните по тях президенти, писатели, планински вериги или други картинки са очебийни.
Известно е, че US Bureau of Engraving and Printing /Бюро за гравюра и печат на САЩ/ всеки ден печати по 37 милиона банкноти от различна стойност на обща сума около 700 милиона долара. 95 процента от тях се използуват за замяна на изхабени банкноти. Въпреки, че за отпечатването им се използуват особено устойчиви материали банкнотата от 1 долар, примерно, “живее” не повече от 22 месеца. Смята се, че по света циркулират около 540 милиарда долара.
Банкнотите, преминаващи от ръка в ръка са сред най-опасните преносители на заразни болести, предизвикващи и най-тежки страдания. Няма и добър начин за унищожаването на износени или излезли от употреба пари. Монетите на ГДР след обединението на Германия е трябвало да бъдат погребвани в изоставени мини. Книжните пари е опасно да се изгарят – те носят особени опасности за атмосферата. Невъзможно е и да се заравят в земята, защото имат съставки, които не позволяват абсорбирането им с десетилетия.

Числото на хората, които плащат кеш или с чекове в САЩ намалява главоломно. Ако през 1994 г. 80% от американците купуват с традиционните пари, през 2003 процентът е 66, а днес сигурно е под 50.

През миналата година около 3 трилиона долара ежедневно са били прехвърляни през различните граници, но само около 1.5% от тях са били физически банкноти.

Банките оперират много по-бързо и просто при електронните плащания. Самите притежатели на банкови сметки, по които се оперира чрез пластмасовите кредитни банкови карти, са улеснени многократно. Но живеят в постоянен страх от престъпния свят, който сякаш откри нов Клондайк за забогатяване чрез измами. Картата, или данните в нея, могат да бъдат откраднати, загубени или компютърът нещо да сгреши. Електронните плащания улесняват прането на пари. Високо ерудирани бандити могат да създадат огромни несъществуващи банкови сметки. В тях да се “влагат” несъществуващи суми и да се “плащат” с тях реални стоки и услуги. Някои вече се опасяват от потенциалната опасност за срив на банкови системи след мощна кибер атака.
Създаването на електронните пари сигурно ще стане причина и за политически конфликти. Въвеждането на много по-познатото като технология евро беше и е свързано с десетгодишна подготовка и чести спорове и кризи. Идеята е свързана неминуемо със създаването на световна валута с единен център. Ще бъде необходим и нов Интернет, защото сега съществуващият е просто анархия и не се управлява от никого. Престъпниците в него се чувствуват като в държава без полиция и съдебна система.

Start BG Chicago & Washington ProFile

Назад

(не) ВСИЧКО Е ПАРИ
Галска монета

(не) ВСИЧКО Е ПАРИ
...днес по света из джобовете на хората се разхождат $540 000 000 000

(не) ВСИЧКО Е ПАРИ
Днес парите заслепяват... Нищо друго не се вижда зад тях...

Интернет дизайн