15 декември 2007 г.
Порасна ли за 6 години БАА?

Да! Изминалата година вписа Българо-Американската асоциация в Чикаго по ясно в контурите на българската общност в града, очерта се видимото й организационно израстване, откроиха се някои особено добри достижения в нейната дейност.
Като успешни и особено успешни могат да се определят неотдавнашните две сесии - Пролетните и Есенни Български дни в “Чикаго, 2007”

Знакът на доверието
Както подчерта и адвокат Цветелина Бойновска - председател на БАА Чикаго, в сравнение с началните години днес има по висок интерес от страна на обществеността към семинарите, по-високо е и качество на лекториите и информационният материал, повече и с по-добър ефект са дейностите, които се развиват.
В своето слово Бойновска благодари на членовете и функционерите на Асоциацията, които и тази година, както и през миналите пет години, нито веднъж не преживяха кризис на доверие помежду си. Това е един от положителните примери в българското Чикаго и винаги е спомагало те да действуват ефективно като обществено ангажиран екип.

Такова е мнението и на носителя на идеята за учредяването на БАА Динко Динев, който въпреки сериозната си бизнес-ангажираност през изминалата година, остана в центъра на организационния живот и дейности. Благодарение на усилията му през 2007-ма година БАА успя да добави към своя духовно-просветен и информационен лик и първите значими контакти с бизнеса в Чикаго. В 2008 предстои да бъде приобщена и насочена в приоритетни насоки силата на нашите и американски предприемачи и финансови структури “на полза роду”.

Идва и българското време
В тази насока, както и във всичко, което прави за БАА, виждаме подчертано ефективната роля на проф. д-р Чаракчиев, постоянно работещият двигател в цялата досегашна история на Асоциацията. Умението му да намери общ език с българския бизнес, да приобщи и приобщава интереса и вниманието на известни с успехите си българи, към идеите на БАА, вероятно ще доведе до успешен край още повече инициативи. Чаракчиев каза, че при днешните реалности за просперитета на една общност и качеството на живот, значение има и състоянието на бизнеса у определени хора от общността. Примерите с далеч по-добрата икономическа основа, по-голям авторитет и по заможен живот, повече възможности за смислен духовен живот, култура, спорт, развлечения и пр. при поляци, гърци, италианци, руснаци и украинци и пр., са и безспорно силното присъствие на техните изявени бизнеси в Чикаго. Естествено е, че решаващо значение в тази насока има и това, че са по-отдавна по тези места и са повече. Но вдигащия вече ръст български бизнесмен в Илинойс показва, че идва и българското време.
Петя Стаматова, изп. директор на сайта “Еврочикаго”, разказа как постепенно този сайт става все по-интересен и полезен за българската общност в Чикаго, превръща се в добър сътрудник и на БАА.

Димитър Чалъков изтъкна повишения интерес от страна на бизнесмените към инициативите на Българо-Американската асоциация през изминалата година, което безспорно ще открие повече възможности в бъдеще.

Боянка Иванова сподели своя опит и активна дейност от участието си в международни форуми, свързани с изучаването и опазването на родния език сред децата на имигрантите. Окуражително бе да научим, че се готви Национална стратегия за по-добро обучение по роден език, история и пр. за българските деца, живеещи в чужбина.

Беше изтъкнато, че БАА е сред достъпните и полезни чикагски източници за информация, свързана с българската общност в града ни.
Така е, защото “Български дни в Чикаго”, и почти всяка друга инициатива, стават събития, за които се пише и говори, както в местната бългороезична преса, така и в българските медии в Родината и по света. Вестници, радио и телевизия, електронните издания, поместват и предават новини и коментарии за българите в Чикаго и благодарение дейността на Българо-Американската асоциация.

Освен статии, анализи и репортажи, посветени на богатите в последно време програми на “Български дни в Чикаго”, изданията стават и практически помощници на БАА в проекти като литературния конкурс “Срещи със закона”, иницииран и с награди от адвокатските кантори “Знаймер и Знаймер” и “Цветелина Бойновска”, под егидата на Българо-Американската асоциация.
Чрез друг един конкурс БАА подкрепи всенародната почит към Апостола на свободата Васил Левски в чест на неговата 170-годишнина. В него участваха деца и възрастни от цяла България и от цял свят. В чикагската преса бяха публикувани много произведения на деца и възрастни от нашия град и от България, посветени на Левски.

Но животът нe е отчетен доклад и не ние го пишем...
После чухме думите на д-р Виолета Симов. Нейното професионално и духовно присъствие в българската общност й позволяват да проникне по-дълбоко и вярно в сложната същност на днешния живот на българската общност, адаптираща се към американската среда. Тя леко ни приземи и ни накара да свалим розовите очила, да помислим малко по-трезво и да вземем едно безпрекословно делово и навременно/а може би и закъсняло/ решение.
Както често става, когато човек отиде при познат лекар, комуто се доверява, той си казва не само болежките, но и какво му е на сърцето. Много често пациентите на българската лекарка в Чикаго споделят с нея, че стресът от прекъснатите връзки с естествената среда в Родината, липсата на нови познати и приятели в началото на новия живот в Америка, тоталното непознаване на околното, лошият английски език, което блокира комуникациите, това, че няма с кого да се посъветваш, грешките и провалите от непознаване на правилата, често водят до отчаяние и срив. Е, не е ли редно една такава организация като БАА да поправи нещата? Да създаде свой офис, свой център, където нуждаещите се от подкрепа да се срещнат с познаващи американския начин на живот сънародници, да попитат и научат на български език основните правила и въпроси, които стоят пред тях?
Реши се в най-скоро време да се създаде такъв център с необходимата информация от обществен, административен, юридически и битов характер, където нашият сънародник да дойде и спокойно побеседва, да получи необходимите сведения и да се успокои...

Умението да избираш добри събеседници
По време на Българските дни в Чикаго тази година наши сънародници – адвокати, брокери и риал-естейти, компютърни специалисти, културни дейци и бизнесмени, представиха блестящо своите бизнеси и своите възможности, натрупани през годините.
Поканени бяха и специалисти от американски институции, които направо “от извора”, така да се каже, съобщаваха новини и коментираха правилата, по които се работи в пенсионни и други осигурителни служби, в банки, в имиграционни и данъчни институции и пр.
Особено стойностни бяха семинарите с участието на български специалисти като правистите Цветелина Бойновска и София Знаймер, по финанси и недвижимости като Стоян Стоев и Томислав Георгиев и пр.
Това е подадена ръка за помощ към нашата общност и в същото време утвърждава значимостта и авторитета на Българо-Американската асоциация.

Средище
В средите на БАА се формира и желанието да се изгради българско средище за традиции и култура, за опазване духовното наследство сред нашата диаспора в Чикаго и САЩ.
По време на последния симпозиум в октомврийската сесия на “Български дни в Чикаго”, художничката Кина Бъговска, от името на инициативен комитет, представи идеен проект за създаването на българско средище в Чикаго. Средище с широки възможности за многостранна дейност в областта на духовната култура, наследена от европейските корени на българина и постоянно обогатяваща се от огромното културно и технологично наследство на американската нация. На първодекемврийския форум стана ясно, че юридическата страна на въпроса е решена и сега започва не лекия път за реализирането на проекта. Кристализирането на такава идея и самочувствието, че може да се осъществи, е още един резултат на опит и натрупани възможности. Българските специалисти и творци вече се открояват в този необятен мегаполис, наречен Чикаго. За това говори и поканата за изложба в Токио, където японците, заедно с българското посолство, ще покажат Кирилицата, представена в картини, заедно и с други творби на българчета, живеещи в САЩ. Това ще бъде донякъде втора премиера на експозицията в Даун Таун, представена от художничката и възпитаници на школата й по случай приемането на Кирилската писменост в Европейския съюз.

С кураж и нови сили през 2008!
Споменаването на всичко сторено от Асоциацията в областта на духовността и културата, или просто за по-добър живот на българите в Чикаго, на форума беше невъзможно. Но като оптимистичен финал прозвуча една история, случила се броени дни преди Годишното събрание на 1 декември. В един океан, на един кораб, български моряци имат проблеми – дали с мичмана, капитана или боса на компанията, все едно, но те още знаят, и това е важното, че на света съществува такава организация, като БАА, че има там американски адвокат, но с български език и с българска кръв във вените си, и като вярват, че този Адвокат, Асоциация, Българска общност, могат да им помогнат – пращат своя зов към Българското Чикаго!

Всичко свършено до сега би трябвало да насърчи и даде нови сили на Българо-Американската Асоциация в Чикаго да работи и през новата 2008 година с повече енергия и размах, с нови идеи, с повече кураж и вяра за доброто дело, с което се е захванала.

“Старт BG Чикаго”
Чикаго, 1 декември 2007 г.

Назад

БАА - Чикаго

Шестото по ред Годишно-отчетно събрание на Българо-Американската Асоциация в Чикаго, под председателството на адвокат Цветелина Бойновска и проф. д-р Никола Чаракчиев разгледа дейността на организацията през 2007-ма и очерта основните дейности през 2008 година.

БАА 2008: От януари до декември

Сред най-важните решения на Годишното отчетно-изборно събрание на Българо-Американската Асоциация в Чикаго бяха приемането на отчетните доклади на БАА и на ревизионната комисия за 2007 година и избора на нов борд на директорите за 2008-ма. Приета бе и основната програма за ръководство и дейности през новата година.

1. На 19 януари и 22 март, 2008 г. програмата ще бъде детайлизирана при съответните заседания на Борда на директорите и на Експертното направление на БАА.

2. Март и април са време на Предфестивалната програма “Български дни в Чикаго – пролет 2008”.

3. От 1 до 31 май 2008 са самите пролетни “Български дни в Чикаго. Сред тях се откроява датата 4 май, неделя, когато от 10.00 часа ще се състои семинарът “Актуални проблеми на българите в Чикаго”.

4. През юни ще има няколко прояви, в които ще се дискутират проблеми и ще се реализират някои конкретни идеи, залегнали в дейностите за 2008-ма година.

5. През юли-август е следващия цикъл на традиционни дейности, които предшествуват есенните Дни.

6. От 1 до 31 октомври е Фестивалът “Български дни в Чикаго - есен 2008”. На 5 октомври, в неделя от 10.00 часа ще се проведе и втората част на семинара “Актуални проблеми на българите в Чикаго”.

7. Ноември и декември е времето за Следфестивалната програма “Български дни в Чикаго – есен 2008”.

8. На 6 декември 2008, събота от 10.00 часа е Отчетно-изборното събрание на БАА за 2008 година.

Интернет дизайн