Един малък, по детски велик символ, на почит към родителите: образите на майката и бащата в шепите на децата – “вие ще бъдете обгърнати с любов и грижи от нас, скъпи и почитани родители”!

Един малък, по детски велик символ, на почит към родителите: образите на майката и бащата в шепите на децата – “вие ще бъдете обгърнати с любов и грижи от нас, скъпи и почитани родители”!

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *