В кабината на самолета – незабравими полети в пространстрвото и в душата на пилота са стаени в това тясно, но необятно място…

В кабината на самолета – незабравими полети в пространстрвото и в душата на пилота са стаени в това тясно, но необятно място...

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *