Приветствената реч на м-р Блумберг, който каза: „Това свято място е много важно за вас и за Америка. То е едно магнетично средище, с което Ню Йорк се гордее, че е в неговия дом! Всички ние можем да се гордеем и с новото забележително произведение на изкуството, с което се сдоби Катедралата, показващо таланта и духовната сила на арменския народ, и в частност на армено-американската общност в Ню Йорк.

Приветствената реч на м-р Блумберг, който каза: „Това свято място е много важно за вас и за Америка. То е едно магнетично средище, с което Ню Йорк се гордее, че е в неговия дом! Всички ние можем да се гордеем и с новото забележително произведение на изкуството, с което се сдоби Катедралата, показващо таланта и духовната сила на арменския народ, и в частност на армено-американската общност в Ню Йорк.

Цанкова

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” ― Albert Einstein

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *