Monthly Archive: June 2009

Ерън Ралстън

Много, много необикновен човек

Не ни съдете строго – днес не можахме да направим по-голям вестник за вас… Но в този малък вестник ви поднасяме една голяма история, написана от Иво Иванов, Канзас. Прочетете я. Тя ще ви...